Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministeren til toppmøtet i Den afrikanske union

Statsminister Erna Solberg reiser denne helgen til Etiopia i forbindelse med det årlige toppmøtet i Den afrikanske union (AU). Her samles stats- og regjeringssjefer fra flertallet av unionens 55 medlemsland. Solberg er invitert til toppmøtet blant annet for å snakke om FNs bærekraftsmål.

– Det er viktig for Norge å møte afrikanske ledere og diskutere sentrale saker på den internasjonale agendaen, sier Solberg.

Innsats for å nå de 17 bærekraftsmålene, som omfatter alt fra å utrydde fattigdom til å stoppe skadelige klimaendringer, bidrar til at alle kan ha fordeler av globalisering.

Statsministeren leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, sammen med Ghanas president. De to skal sammen lede en egen markering om bærekraftsmålene under toppmøtet, der felles ansvar og felles handling vil stå i sentrum.

Solberg skal også delta på et møte om helseinvesteringer i Afrika, der politiske ledere og næringslivet kommer sammen for å forplikte seg til å øke finansieringen av helsesektoren.

Det overordnede temaet for årets AU-toppmøte er flyktninger, returnerte og internt fordrevne personer. 

– Den afrikanske union er en viktig partner for Norge. Norge støtter AUs arbeid for å forebygge krig og konflikt og bidra til utvikling og vekst i sine medlemsland. At AU har valgt flyktninger og internt fordrevne som tema for årets toppmøte er positivt. Norge deler AUs ambisjon om å forebygge flukt og finne bærekraftige løsninger for de som er fordrevet, sier Solberg.

Norge har et tett samarbeid med AU, forankret i en strategisk partnerskapsavtale der fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og styresett er sentrale temaer. 

Som et ledd i styrkingen av samarbeidet åpnet Norge i fjor en egen delegasjon til AU i Addis Abeba. 

Statsministeren skal også ha en rekke bilaterale samtaler i Addis Abeba, blant annet med Etiopias statsminister Abiy Ahmed.

Bilde av konferansesenteret som brukes til toppmøtet i Den afrikanske union i Etiopioa.
Det årlige toppmøtet i Den afrikanske union (AU) finner sted i Addis Abeba. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor
Til toppen