Statsministerens åpningstale til Olavsfest 2021

Kjære ordfører, kjære Olavsfest, kjære Trondheim og Trøndelag.

Kjære alle sammen,

I lang tid har verden vært unormal.

I lang tid har den vært en prøvelse.

Det har ikke vært enkelt, vi har hatt noen tilbakeslag og de langsiktige konsekvensene av det vi har vært gjennom er det for tidlig å si noe om.

Men vi har stått i prøvelsen sammen.

Og vi er på vei ut – sammen.

Kanskje har vi hatt vår kohort, kanskje ikke, men ingen av oss har hatt særlig mer enn det.

Det har vært helt nødvendig for å hindre smittespredning, men det gjør noe med oss likevel.

Det å ikke få møte andre mennesker.

At alle impulser er digitale.

NRK hadde en interessant artikkel om "sosial bakrus".

Psykolog Maria Østhassel sier at det er helt normalt at vi, etter et år uten å ha sett hverandre, kjenner på en uro eller stress i sosiale sammenhenger nå i disse dager.

At vi trenger tid til å hente oss inn igjen etterpå.

Og da er jo Olavsfest den perfekte møteplassen når vi nå er på vei ut av pandemien.

For kunst og kultur har alltid samlet oss, det har alltid utfordret oss, og alltid utviklet oss.

Og Olavsfest er noe litt ekstra.

Jeg har vært her før, og jeg kjenner alltid når jeg kommer hit at det er litt ekstra rom for refleksjon.

Det er litt ekstra rom for å se seg selv i en større sammenheng.

Olavsfest skyr ikke de store temaene, men omfavner heller det som kan være vanskelig å snakke om i hverdagen.

Olavsfest handler om refleksjon, tidløshet, samhold og mening.

I år er altså temaet "rettferdighet".

Som statsminister vet jeg at det ikke er noe enkelt begrep.

For det er ingen enighet om hva som er rettferdig i ulike  sammenhenger.

Det som er rettferdig for ti, kan være urettferdig for den ene.

 

Selv om vi alle er enig i rettferdighet som et viktig prinsipp, vil forståelsen av begrepet rettferdighet variere. Det vil variere mellom individer, mellom kulturer, mellom religioner.

For eksempel vil vår kulturs fokus om individuelle rettigheter og grunnleggende prinsipper kunne stå i kontrast til samfunn som er mer kollektive og har en kollektiv tilnærming også til hva som er rettferdig.

Det er også sånn at rettferdighet kan forandre seg gjennom tid.

Hva som er rettferdig i dag kan være urettferdig i morgen.

Er det rettferdig at du får lønn for strevet, eller at alle får lik honorering selv om ikke alle har bidratt?

Hvis du spør et barn om hva som er rettferdig så vil du nok få tydelige svar. Som voksne har vi kanskje et større forståelsesbegrep om at alle ikke kan bidra like mye.

Det er ikke uten grunn at rettferdighet er et tema hvor det har vært stor uenighet mellom moralfilosofer, rettslærere og religiøse ledere i uminnelig tid. Men Olavsfest har satt seg som mål å, om ikke løse det, så iallefall skape grunnlag for refleksjon.

Når forståelsen er så ulik blir det viktig å si hva man mener med rettferdighet når man bruker begrepet.

Da blir dialog viktig. Ved å snakke med hverandre og være åpne kan vi få en større forståelse av hva rettferdighet betyr for andre.

Jeg mener at rettferdighet burde handle om samhold imellom mennesker.

Rettferdighet handler ikke om å se innover mot seg selv, men om å se de andre rundt – og om å se oss sammen.

Nå får vi en uke i Trondheim hvor vi skal samles og reflektere.

Hvor vi skal omfavne de lange tankene og nyte kunst og kultur.

Dette er festivalen som får oss til å se hverandre, og som inviterer oss til å se oss selv i en større sammenheng. Til å ha dialog.

Den invitasjonen tar jeg, og den oppfordrer jeg dere til å ta også.

Og med erklærer jeg Olavsfest 2021 for åpnet.