Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen, 28. august 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen

Da vi kom hjem fra ferie, økte smittetallene i Norge. For to uker siden sa jeg at vi sto ved et vippepunkt, og at ingen av oss ville tilbake dit vi var i mars og april.

Jeg oppfordret alle til å finne frem dugnadsånden fra i vår.

Nå ser vi at smittespredningen har gått noe tilbake, og at litt færre blir smittet.

Men selv om smittetallene har gått ned, kan vi ennå ikke si at vi har landet trygt.

Vi har trolig kommet på litt tryggere grunn, men vi må være sikre på at vi beholder kontrollen.

Vi har hatt lokale utbrudd rundt om i landet. Noen kommuner har stigende smittetall. Vi har fått noen flere sykehusinnleggelser.

Det er derfor for tidlig å åpne opp mer.

Jeg vil rose de kommunene som har hatt lokale utbrudd for måten de har håndtert situasjonen på. Det har vært høyt press på testing og sporing, men kommunene har håndtert dette godt og fått kontroll på smitten.

Kommunene har en nøkkelrolle i å oppdage og stanse de lokale utbruddene, og regjeringen støtter dette viktige arbeidet.

Men, det er ingen tvil om at veldig mange nå jobber veldig mye – og har gjort det over lang tid. Mange ansatte i kommunene, ulike virksomheter og etater har stort arbeidspress på grunn av korona-situasjonen. Det samme gjelder ansatte i Helsedirektoratet og ved Folkehelseinstituttet.

Dere gjør alle sammen en utrolig viktig jobb. Jeg ønsker å takke hver og en av dere som jobber og står på med ulike oppgaver knyttet til denne situasjonen.

Også må vi ikke bli overrasket dersom det viser seg at arbeidsmiljøloven har blitt brutt noen steder.

I vår lagde regjeringen en langsiktig strategi for å håndtere pandemien. Strategien gikk ut på at vi skulle åpne opp Norge sammen, kontrollert og over tid. Og vi lagde en tidsplan for det. Vi sa også at tidsplanen var avhengig av smittesituasjonen.

Vi holder fast ved strategien, men på grunn av smittesituasjonen har regjeringen besluttet at de gradvise lettelsene nå blir satt på vent.

Derfor venter vi med å åpne for mer enn 200 personer på arrangementer.

Vi venter med å lempe på avstandskravene på kinoen eller i konferansesalen.

Og vi venter med å åpne for breddeidretten for voksne.

Jeg skjønner at mange er skuffet over dette, men vi gjør det for å beholde kontroll på smitten.

For å ha kontroll på smitten har vi alle en jobb å gjøre.

Vi må holde oss hjemme når vi er syke. Vi må vaske hender. Og vi må holde en meter avstand.

Vi ser dessverre at smitten øker ute i verden, og stadig nye land blir røde. Derfor er det fremdeles best å holde seg i Norge så vi unngår å importere smitte fra andre land. Vi vil derfor ikke åpne for å reise ut eller inn fra flere land utenfor EU og EØS nå. Og vi bør unngå unødvendige utenlandsreiser.

Selv om sommeren er over, vet vi at det er mange som bruker høsten til å reise på par- eller vennetur. Den bør nå skje et eller annet sted i Norge. Jeg håper mange kan få gode venneopplevelser sammen samtidig som vi bidrar til økt aktivitet i reise- og næringslivet vårt.

I midten av september vil vi vurdere situasjonen på nytt. Da vil vi vurdere om det er mulig å fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av samfunnet. Vi håper det er mulig, men vi kan selvsagt ikke garantere for det nå.

Å få på plass en vaksine mot covid-19 er svært viktig. Vi var tidlig ute med ekstra norsk støtte til vaksinealliansen CEPI, og vi har jobbet aktivt for at flere land skal bidra.

Heldigvis har dette arbeidet gitt resultater.

Norge har valgt samarbeid for å sikre vaksine. Som et lite land kommer vi langt bak i køen alene i møte med legemiddelindustrien, i en slik situasjon.

For å sikre befolkningen i Norge vaksine, har vi valgt å samarbeide med EU.

Fredag 14. august hadde jeg en samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun bekreftet da at Norge vil bli ivaretatt når EU løpende inngår avtaler om vaksine.

Som Bent har sagt tidligere, har EU-kommisjonen inngått en avtale med AstraZeneca om den såkalte Oxford-vaksinen. Dette er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst i sin utprøving og som kan være godkjent til jul.

Forrige uke bekreftet Sverige at de som medlemsland tar på seg oppgavene å motta vaksinene som skal gå videre til Norge og Island i denne avtalen.

Det er gode nyheter. Og jeg ønsker å takke Sverige for dette og den hjelpen vi har fått i arbeidet opp mot EU-kommisjonen.

Pandemien er global. Løsningen må derfor også være global. Vi fortsetter derfor arbeidet med global rettferdig fordeling av vaksiner.

Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å sikre alle land tilgang til vaksine.

Kampen mot pandemien er en utholdenhetsprøve.

Fra mars og frem til nå har vi bedt om mye fra hver enkelt i dette landet.

Sammen har vi fått til mye. Barna våre er i gang i barnehagen og på skolen. Mange eldre og utsatte har mer sosial kontakt igjen. Rundt 200 000 korona-ledige er tilbake i jobb.

Slik er situasjonen akkurat nå. Det er veldig bra.

Men situasjonen er skjør.

Derfor åpner vi ikke mer opp nå. Vi bremser for å ta vare på alt vi har fått til sammen. Vi må ha mer trygghet før vi kan åpne Norge ytterligere opp.