Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens innledning på pressekonferansen om den politiske situasjonen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om den politiske situasjonen 20. januar 2020.

Statsminister Erna Solberg står ved talerstolen i presserommet på Statsministerens kontor for å møte pressen.
Statsminister Erna Solberg på pressekonferansen på Statsministerens kontor 20. januar 2020. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Denne regjeringen har siden 2013 vært basert på samarbeidet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – og på disse partienes oppslutning og politikk. Uavhengig om det har vært to, tre eller fire partier i regjeringen. Slik ønsker jeg det fortsatt skal være, selv om FrP går ut av regjering.

Siden 2013 har Høyre, FrP, Venstre og KrF samarbeidet og oppnådd gode resultater. Samarbeidet med Siv og Frp har hele veien vært preget av gjensidig respekt og tillit.

Jeg vil takke Fremskrittspartiet for den jobben de har gjort både i regjeringen og på Stortinget – for å få gjennom våre politiske løsninger. Vi har funnet gode svar i krevende tider. Både under oljeprisfallet og migrasjonskrisen. Gjennom målrettet politikk kom vi oss gjennom oljeprisfallet – og har nå økonomisk vekst og lav ledighet. Få år etter migrasjonskrisen har vi kontroll på grensene og asyltilstrømningen. Dette viser at FrP er et styringsdyktig parti som bidrar til gode løsninger for folk over hele landet.

Fremskrittspartiet har siden 2013 hatt statsrådsposter som er viktige for både partiet og for Norge.

I Finansdepartementet har FrP sammen med de andre partiene sørget for at skattene er redusert med om lag 25 milliarder kroner siden 2013. Vi har fjernet arveavgiften og redusert er eiendomsskatten som partiet har kjempet imot siden det ble stiftet.

I Justisdepartementet har FrP i regjering vært med på å utarbeide en streng og rettferdig  flyktning- og innvandringspolitikk. Det gjør at vi nå har bedre kontroll med asyltilstrømningen enn vi har hatt tidligere. Og i løpet av 2020 når vi en ambisjon vi har hatt lenge, nemlig 2 politifolk per tusen innbyggere i Norge.

I samferdselsdepartementet har FrP i regjeringen sammen med de andre partiene sørget for at det bygges vei og bane over hele landet. I fjor åpnet vi rekordmye trafikksikker firefelts motorvei. Siden 2013 har vi økt samferdselsbudsjettet med mer enn 80 prosent.

I eldrepolitikken har FrP sammen med de tre andre partiene sørget for at vi har en forsøksordning med statlig eldreomsorg i flere kommuner. Og fra og med i år har vi et nasjonalt eldreombud, etter modell av barneombudet. 

Bakgrunnen for at vi fikk denne diskusjonen nå er at det kom opp en av mange saker som en regjering må være forberedt på å håndtere. Enhver regjering må håndtere saker som kommer opp, uavhengig av hva som er regjeringens politiske prosjekt.

Utgangspunktet til Høyre var at heller ikke vi ønsket å hente mor tilbake til Norge. Utenriksdepartementet har undersøkt en rekke muligheter for å hente kun det antatt syke barnet til Norge. Det var ikke mulig. Da ble vårt dilemma følgende: hente hjem barnet med mor, eller risikere at en norsk, syk 5-åring kunne dø. 

Satt opp mot hverandre valgte vi å jobbe for å få gutten hjem, trygge på at mor ville bli pågrepet og straffeforfulgt når hun kom til Norge. Noe som også nå skjer. Samtidig som barnevernet følger opp barna, sammen med helsetjenesten. 

Jeg har respekt for at FrP har et annet standpunkt. 

Dette var en vanskelig avveining.

Men for meg var det riktig å bidra til at gutten kom hjem til Norge og fikk hjelp.

Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral.

Det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å la være å handle av hensyn til ro i regjeringen.

Jeg har hatt et nært, fortrolig og konstruktivt samarbeid med Siv i mange år. Vi har vært ærlige overfor hverandre. Vi har gjensidig respekt. Det har vært viktig for å få regjeringen og samarbeidet til å fungere i alle disse årene.

Jeg har respekt for at FrP vil tre ut av regjeringen. Selv om jeg hadde foretrukket at FrP ble med videre. For et år siden forhandlet vi frem en regjeringsplattform på Granavolden. Den ble godkjent av alle fire partier, og skulle være grunnlaget for regjeringen frem til 2021.

De fire ikke-sosialistiske partiene fikk flertall på Stortinget ved valget i 2017. 

Styrkeforholdene mellom partiene er fortsatt det samme. Jeg vil invitere FrP til et nært og konstruktivt samarbeid i Stortinget. Vi kommer fortsatt til å legge Granavolden til grunn for vårt arbeid.

Jeg håper Fremskrittspartiet vil fortsette et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget, sånn at retningen for landet blir god og forutsigbar.  På den måten kan vi sikre gjennomslag for mer politikk som vil være bra for Norge og for folk flest i årene som kommer.

Til toppen