Statsministerens innledning på pressetreff

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressetreff tirsdag kveld.

Kjære alle sammen,

Folk og bedrifter over hele landet er slitne og trøtte av koronatiltak. Enten du bor i nord, sør, vest eller her i Osloområdet. Vi må alle bidra. Men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre.

Jeg har sagt det tidligere, og jeg sier det igjen: Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl har vært et unødvendig sidespor. Dette er en situasjon vi står i sammen - og skal komme ut av sammen.

Statssekretær Peder Egseth varslet pressen i går at det var han som formidlet kontakt mellom Torgeir Dahl og VG. Det ikke unaturlig at Peder har kontakt med Høyres lokalpolitikere. Det er en av hans arbeidsoppgaver på Statsministerens kontor (SMK) å ha kontakt med partiorganisasjonen. Derfor har han hyppig kontakt med våre ordførere og lokalpolitikere.

Regjeringen har kontinuerlig arbeidet for å støtte opp under den vanskelige jobben kommunene gjør for å smittespore og gjennomføre TISK-strategien. Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering er ikke en oppgave for SMK.  

På bakgrunn av saken i VG har jeg i dag hatt en lengre samtale med Peder Egseth. Han har gått gjennom hvilke lokalpolitikere i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med denne saken. I tillegg til Dahl har Peder hatt kontakt med Frode Revhaug og Bård Ludvig Thorheim. Han tok kontakt med Bård Ludvig lørdag etter Tuva Moflags utspill om å endre vaksinestrategi. Peder hadde også kontakt med Torgeir Dahl i forkant av Molde-ordførerens deltakelse i Politisk kvarter tidligere i februar.

Peder har i flere tilfeller formidlet kontakt mellom lokalpolitikere i Høyre og media om denne saken. I noen tilfeller var det lokalpolitikerne som tok kontakt med Peder, mens andre ganger var det Peder som tok kontakt med dem. Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag.

Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien. Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen og skal komme ut av pandemien sammen.

Dette er særlig viktig når vi nå står i vanskelige og viktige diskusjoner om fordeling av vaksiner mellom ulike deler av landet. Utspillet samsvarer ikke med den diskusjonen vi har hatt i regjeringens koronautvalg lørdag og søndag om justeringer i vaksinestrategien. På bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttet som ble sendt til regjeringen 24. februar, så har helseministeren i dag varslet at områder med mye smitte skal tildeles mer vaksine.

Jeg vil beklage at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering.