Statsministeren om korona-situasjonen

Innlegg på pressekonferansen 30.september 2020.

                                                                                   Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Denne uken og neste uke er det høstferie for mange. Spesielt mange skoleelever synes sikkert det er fint å gjøre noe annet et par dager. Men, koronaviruset tar ikke fri. Vi får ikke pause fra smittevernsreglene. Vi må fortsette å vaske hender, holde avstand og være hjemme hvis man er syk. Også hvis man har ferie eller har fri.

På pressekonferansen for to uker siden sa jeg at vi fremdeles var på utrygg grunn, og at situasjonen var skjør. Sånn er det fortsatt.

Den siste tiden har det vært flere lokale smitteutbrudd. Både Bergen og Indre Østfold har fått kontroll på sine smitteutbrudd ved å innføre raske og effektive lokale tiltak. Nå er det Oslo, Øygarden, og Arendal som tar grep for å håndtere sine utbrudd.

Til tross for lokale utbrudd er likevel de nasjonale smittetallene nå på et relativt lavt nivå. Raske og effektive tiltak for å slå ned lokale utbrudd er en forutsetning for at vi i tiden fremover gradvis kan lette på koronarestriksjonene.

Det er nå mer enn seks måneder siden pressekonferansen hvor regjeringen innførte de mest inngripende tiltak i fredstid. I juni la vi frem en plan for å gjenåpne Norge kontrollert, sammen og over tid.

 Etter sommeren måtte vi sette åpningen på pause. Nå har vi mer kunnskap om koronaviruset. Vi har også fått på plass et mye bedre system for testing, og vi tester langt flere. Det blir gjort en kjempeinnsats med smittesporing, og kommunene har bygd opp kompetanse og kapasitet.

Erfaringene fra i høst har vist oss at vi kan beholde kontrollen, og slå ned smitteutbruddene lokalt. Derfor mener vi at vi nå kan ta et steg videre i å endre noen nasjonale smitteverntiltak. Forutsetningen er at kommunene innfører strenge tiltak lokalt der det er smitteutbrudd.

Dette er ikke et frislepp, men en nye fase i vår strategi for å beholde kontrollen.

  • Vi starter forsiktig gjenåpning av breddeidretten for voksne.
  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt opphører.
  • Vi åpner for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Dette er gode nyheter for alle fotballsupportere.
  • Vi gjør unntak i forskriften om enmeterskrav på noen arrangementer.

Bent og Abid kommer tilbake til disse endringene mer i detalj.

Når vi nå åpner for å lette på de nasjonale tiltakene, vet vi at det ikke er uten risiko. Det vil fortsatt komme lokale utbrudd.

 Det er avgjørende at kommuner som opplever høyt smittepress må innføre nødvendige tiltak, raskt og effektivt. Da bør man ikke lengre samles for å spille fotball på det lokale idrettsanlegget. Og da bør man kanskje ikke servere alkohol etter midnatt.

Om ikke lokale smitteutbrudd slås ned med lokale tiltak, vil regjeringen vurdere om det kan være nødvendig å vedta lokale eller regionale tiltak i tråd med smittevernloven. Vi må sikre at vi har kontroll på smittespredningen.

Regjeringen er også beredt til å innføre nye nasjonale tiltak hvis vi ser for mange lokale utbrudd samtidig.

Det kan oppleves som et dilemma at vi åpner opp nå, selv om vi har høyere smittetall nå enn i august. Vi har hatt lokale utbrudd, men mange steder i landet har det vært lite eller ingen smitte.

Jeg forstår at det kan være krevende å følge smitterådene hvis de ikke treffer så godt der du bor. Vi må sikre oppslutning om tiltakene også der hvor det er mindre smitte, og så må lokale myndigheter slå hardt dersom man skulle få utbrudd.

Vi må huske hvorfor vi har innført de mange tiltakene. Det er mange mennesker i Norge som er redde for å bli syke. Folk med underliggende sykdommer. De eldre. Pårørende. Koronaviruset kan få alvorlige konsekvenser for mange – og vi stiller opp, ved å følge smittevernstiltakene, for dem.

Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på disse lettelsene, håper jeg at dette skal være en ekstra motivasjon for å slutte opp om smittevernstiltakene, få ned smitte og dermed få lettet på tiltakene – der hvor dere bor.

Til tross for alvoret som fortsatt er over oss, er jeg glad for at vi nå kan åpne opp litt mer noen steder. Men som sagt, vi må passe oss. Vi er fortsatt inne i en lang maraton.