Statsministerens møte med den tunisiske dialogkvartetten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Solberg møtte i dag med Abdessattar Ben Moussa (LTDH), Ouided Bouchamaoui (UTICA), Houcine Abbessi (UGTT) og Mohamed Fadhel Mahfoudh fra Tunisia (ONAT), som besøker Norge for å motta Nobels Fredspris.

- Jeg gratulerte den tunisiske dialogkvartetten med Nobels fredspris 2015. Jeg har understreket at deres mot til å tro på kompromisser har bidratt til en fredelig utvikling i Tunisia og er et eksempel til etterfølgelse, sier statsminister Erna Solberg.

Dialogkvarteten består av arbeidstakerorganisasjonen the Tunisian General Labour Union (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail), menneskerettighetsorganisasjonen the Tunisian Human Rights League (LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme), arbeidsgiverorganisasjonen the Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA, Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) og advokatforeningen the Order of Lawyers (ONAT, Ordre National des Avocats de Tunisie).

Statsministerens møte med vinnerne av Nobels fredspris 2015.
Statsministerens møte med vinnerne av Nobels fredspris 2015. Foto: Statsministerens kontor

- I Tunisia har vi sett hvor viktig et aktivt sivilt samfunn er når et land befinner seg i en sårbar situasjon.  At de får sin plass og tar sitt ansvar kan ha avgjørende betydning for bygging av et inkluderende demokratisk samfunn. Deres rolle må ikke underspilles og verden må ta lærdom av demokratisamarbeid som dette. Konflikt er en av de fremste årsakene til fattigdom og flukt. Derfor er arbeidet for stabilisering og fred i urolige regioner, et bidrag som også har betydning langt utover det enkelte lands grenser, sier statsministeren.

Situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika, som er preget av stor ustabilitet, ble diskutert, samt hvordan dette påvirker Europa direkte både gjennom flyktningestrømmen og det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet. I en slik situasjon er det av stor viktighet at det finnes krefter som jobber for dialog, felles forståelse og løsninger.

- Det har vært en ære å få møte fredsprisvinnerne, få høre deres perspektiver og ta lærdom av deres erfaringer.  Norge har lang tradisjon for å støtte det sivile samfunnet som jobber konstruktivt i vanskelige situasjoner. Regjeringen ønsker å jobbe for økt støtte internasjonalt til sårbare stater, for å hindre spredning av konflikt, sier Solberg.