Statsministerens program 19. – 22. august

Torsdag 19. august har regjeringa invitert krigsveteraner og tidsvitne frå andre verdskrig til ein lunsj på Operaen i Oslo

H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og prinsesse Astrid, fru Ferner, vil vere til stades saman med representantar frå det offisielle Noreg. Lunsjen skjer i år fordi fjorårets 75-års markering blei utsett på grunn av koronapandemien.

Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg er vert for lunsjen og vil ta imot gjestene utanfor Operaen frå kl. 10.00. Oppmøte for pressa: Seinast kl. 09.45. Sjå fleire detaljar i eiga nettsak.

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

Rundtur i Ullensvang, Kvinnherad, Stord, Austevoll, Os og Bergen
Kl. 15.30: Statsministeren reiser med Høgrebussen frå Flesland til Norheimsund.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no.

Kl. 17.00: Statsministeren møter aktørar frå reiselivet i Vestland på båttur frå Norheimsund til Åkre gard i Ullensvang. Adresse: 5776 Nå.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no, statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.

Kl. 18.30: Statsministeren besøkjer Åkre gard, ein sider-produsent i Ullensvang.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no, statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.

Fredag 20. august
Kl. 07.50: Statsminister Erna Solberg reiser med Høgrebussen frå Ullensvang til Husnes.

Kl. 10.00: Statsministeren besøkjer Hydro Husnes, som produserer aluminium. Adresse: Onarheimsveien 54, 5460 Husnes. Ho er tilgjengeleg for presse utanfor administrasjonsbygget på Hydro Husnes om lag kl. 10.50.

Kl. 12.30: Statsministeren besøkjer Leirvik skule på Stord, der ho møter elevar og tilsette. Adresse: Vikabrekko 51, 5417 Stord.

Kl. 15.30: Statsministeren og justis- og beredskapsministeren lanserer eit mobilt passkontor utanfor lensmannskontoret i Austevoll.

Kl. 18.30: Statsministeren deltek på markeringa av 50 årsjubileet til Austevoll Høgre.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no.

Laurdag 21. august
Kl. 09.30: Statsminister Erna Solberg prøvekøyrer den nye tunnelen på E39-strekket Svegatjørn-Rådal, Bergen og Bjørnafjorden.

Kl. 11.00: Statsministeren besøkjer 12-trinnsklinikken på Fanafjellet.

Kl. 12.30: Statsministeren deltek på valkampopninga til Vestland Høgre i Nygårdsparken i Bergen.

Kl. 19.10: Statsministeren taler på Bystrandfestivalen på Marineholmen.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no.

Søndag 22. august
Kl. 14.30: Statsminister Erna Solberg tek imot deltakerar ved målgang i 7-fjellsturen på Skansenmyren i Bergen.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no, statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.