Statsministerens program onsdag 6. september

Kl. 11.30: Statsministeren besøkjer Blå Kors i Oslo. Adresse: Mariboes gate 4.

Det vert organisert felles transport frå Blå Kors for pressa til programmet resten av dagen. Ta kontakt med Sunniva Ihle Steinstad, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no, innan onsdag 6. september kl. 10 dersom du ønskjer transport.

Kl. 13.15: Statsministeren besøkjer Aronsløkka skole i Drammen. Adresse: Roligheten 3.

Kl. 15.00: Statsministeren besøkjer Gullhella bo- og aktivitetssenter i Asker. Adresse: Norddalsveien 3.

Kl. 16.15: Statsministeren besøkjer Sandvika storsenter i Bærum. Adresse: Brodtkorbsgate 7.

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886, statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153 og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog (Blå Kors), telefon 975 30 948.