Statsministerens program veke 10

Regjeringspartia, Venstre og Krf møtast i Nydalen tysdag for å diskutere utfordringane Noreg står ovanfor og dei viktige sakene som kjem framover. Arbeidet med budsjettet for 2016 blir óg eit viktig tema for møtet.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 3. mars
Kl. 12.30: Regjeringspartia, Venstre og Krf møtast i Nydalen for å diskutere utfordringane Noreg står ovanfor og dei viktige sakene som kjem framover. Arbeidet med budsjettet for 2016 blir óg eit viktig tema for møtet. Sjå eiga pressemelding for detaljar og påmelding.

Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

Torsdag 5. mars
Kl. 09.00: Statsministeren deltek under opninga av eit jamstillingsarrangement på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet skal feire kvinnedagen og vil diskutere jamstilling både nasjonalt og internasjonalt. Sjå fleire detaljar på nettsida til Bufetat.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Kl. 12.00: Statsministeren opnar årskonferansen til Norsk olje og gass. Stad: Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543.

Laurdag 7. mars
Kl. 12.30: Statsministeren taler til fylkesårsmøtet i Hordaland Høgre. Stad: Clarion Hotell Bergen Airport.

Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543.

Kl. 15.00: Statsministeren besøkjer Vietnamesisk foreining i Bergen i høve vietnamesisk nyttår. Stad: Grieghallen.

Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543.

Kl. 16.00: Statsministeren deltek i 25-årsjubileet til Natteravnene. Stad: Tryg, Folke Bernadottesvei 50 i Bergen.

Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543.

Sundag 8. mars
Kl. 15.30: Statsministeren opnar kvinnekonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Drammen teater. Statsministeren er tilgjengeleg for presse om lag kl. 16.30.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Til toppen