Priv. til red.:

Statsministerens program veke 10

Statsministeren reiser denne veka mellom anna til Trøndelag og Irland.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 4. mars
Statsminister Erna Solberg besøkjer Trøndelag.

Kl. 12.30: Statsministeren besøkjer Nesset ungdomsskule i Levanger. Adresse: Nesset, Levanger.

Kl. 14.30: Statsministeren besøkjer NTNU. Tema for besøket er etter- og vidareutdanning av lærarar, samt lektor-utdanninga ved NTNU. Adresse: Realfagbygget, Høgskuleringen 5 (Gløshaugen).

Kl. 15.30: Statsministeren besøkjer Kavli-instituttet. Adresse: Olav Kyrresgate 9, Trondheim.

Kl. 17.45: Statsministeren deltek ved prisutdelinga for Abelkonkurransen ved NTNU. Adresse: Hovedbygningen, Høgskuleringen 1 (Gløshaugen).

Pressekontaktar er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543 og kommunikasjonsrådgivar Camilla Ryste, telefon 482 13 216.

Onsdag 5. mars
Kl. 09.15: Statsministeren møter OECDs generalsekretær Angel Gurria på Statsministerens kontor. Det er mogleg å fotografere ved starten av møtet.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.

Torsdag 6. mars
Kl. 16.00: Statsministeren møter Irlands statsminister Enda Kenny. I tillegg til bilaterale saker, vil dei drøfte viktige saker i Europa og internasjonale spørsmål. Møtet finn stad på statsminister Kennys kontor i Dublin.

Statsminister Erna Solberg og statsråd Vidar Helgesen deltek på kongressen til European People’s Party (EPP) i Dublin.

Journalistar som ønskjer tilgang til EPP-kongressen må registrere seg via http://dublin2014.epp.eu/ innan fredag 28. februar kl. 13.00. Stad: The Convention Centre, Dublin.

Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

Laurdag 8. mars
Kl. 12.30: Statsministeren deltek på årsmøtet til Hordaland Høgre i Ullensvang.

Pressekontakt er politisk rådgivar Rolf Erik Tveten, telefon 920 49 543

Måndag 10. mars - budsjettkonferanse på Hurdal
Regjeringa startar budsjettarbeidet for 2015 med budsjettkonferanse i Hurdal 10. - 12. mars, på Hurdalsjøen hotell.

Statsministeren og finansministeren er tilgjengelege for pressa måndag 10. mars kl. 09.15 før budsjettkonferansen byrjar.

Me ber presse som ønskjer å dekke oppstarten på budsjettkonferansen den 10. mars om å akkreditere seg til smkinfo@smk.dep.no innan torsdag 6. mars kl. 12.00.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.

Til toppen