Statsministerens program veke 31

Statsministeren besøkjer denne veka kommunar i fleire fylke på Austlandet.

Onsdag 2. august
Kl. 11.00: Statsminister Erna Solberg besøkjer Norway Cup, saman med FNs assisterande generalsekretær Thomas Gass. Hovudtema for besøket er FNs berekraftsmål. Dei skal mellom anna skal møte frivillige, vere lagleiarar for «Team Global Goals» i kjendiskampen, og besøkje berekraftscampen.

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.

Torsdag 3. august
Kl. 13.15: Statsministeren møter representantar frå Den Norske Turistforening og tek Gaustabanen til Gaustatoppen. Oppmøte ved Gaustabanen. 

Kl. 18.00: Statsministeren opnar Notodden Bluesfestival.

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Fredag 4. august
Kl. 10.30: Statsministeren besøkjer Stormberg, og går tur med gründer Steinar Olsen i Vennesla. Tema for besøket er inkluderande arbeidsliv og utanforskap. Oppmøte ved Vennesla Hundeklubb. 

Kl. 13.00: Statsministeren besøkjer Lillesand og deltek mellom anna på båttur frå Skuggevik til Lillesand sentrum.

Kl. 14.45: Statsministeren besøkjer sumarleiren til Unge Høgre på Hove utanfor Arendal. Adresse: Hoveveien 100, Færvik.

Kl. 16.45: Statsministeren besøkjer Tenk-Senteret og Otechos i Tvedestrand. Adresse: Fjærkleivene 52.

Kl. 17.55: Statsministeren besøkjer Risør Trebåtfestival. Stad: Minnestøtta på Solsiden.

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Laurdag 5. august
Kl. 10.30: Statsministeren besøkjer Nye Veier sitt anlegg for ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble. Oppmøte: Langrønningen.

Pressefolk som ynskjer  å dekkje dette besøket må akkreditere seg hit: imi.vegge@nyeveier.no. Kontaktperson for akkreditering og praktiske spørsmål er kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier E18 Imi Vegge, telefon: 468 38 007.

Kl. 11.45: Statsministeren besøkjer prosjektet rensing av Sandefjordsfjorden. Oppmøte: Brygga i Sandefjord sentrum.

Kl. 12.45: Statsministeren er til stades under Tønsberg Båtrace i Tønsberg sentrum.

Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886.

Til toppen