Statsministerens program veke 4

Statsministeren reiser denne veka mellom anna til World Economic Forum i Davos.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 23. – torsdag 25. januar
Statsminister Erna Solberg deltek på World Economic Forum 2018 i Davos.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

Statsministeren til Japan og Sør-Korea
Den 13. februar innleier statsminister Erna Solberg eit to dagars besøk til Japan. 15. februar reiser ho vidare til Seoul, og deretter til OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

Presse som ønskjer å delta på desse besøka må akkreditere seg til smkinfo@smk.dep.no innan tysdag 23. januar kl. 12.00.

Pressekontakt for besøket til Japan er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon: 909 38 989, epost tor@smk.dep.no.

Pressekontakt for besøket til Sør-Korea er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eil@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 989, e-post tor@smk.dep.no.

Til toppen