Statsministerens tale på Kværner Stord

Tale fra statsminister Erna Solberg ved byggestarten for havvindprosjektet Hywind Tampen på Stord.

Sjekkes mot framføring.

Kjære alle sammen,

Det er alltid hyggelig å komme til Stord. Og det er fint å være tilbake her på Kværner.

Stedet vi står på forteller en historie om havet som næringsvei.

Her har det vært sildeoljefabrikk. Her har det blitt bygget båter og oljeplattformer. Kværner Stord er i dag en sentral leverandør til den norske olje- og gassnæringen.

Nå starter neste kapittel.

I dag markerer vi byggestarten for havvindprosjektet Hywind Tampen.

Sentrale deler av det som skal bli verdens største flytende havvindpark skal produseres her på verftet.

Det er det grunn til å være stolt over.

Og det er det grunn til å feire.

Vi har stått i en krevende koronaperiode det siste halve året, og da er det ekstra hyggelig å kunne markere arbeid, aktivitet og omstilling i industrien.

Flytende vindkraft er et energiområde regjeringen har forventninger til i fremtiden. Og det er et område der norske kompetansemiljøer har forutsetninger for å ta nye, store steg.

Flytende vindkraft handler om grønn omstilling. Og om å fortsette utviklingen av en petroleumsproduksjon med enda lavere utslipp.

Flytende vindkraft vil kunne bidra til lønnsomme jobber, industriell aktivitet og verdiskaping – men også her skal vi konkurrere globalt.

Hywind Tampen kan realiseres på grunn av solid støtte fra regjeringen, via Enova. Prosjektet sikrer tusenvis av viktige jobber i industrien.

Prosjektet handler om teknologiutvikling og om å redusere kostnadene.

Et av hovedmålene for regjeringen er å legge til rette for en lønnsom utbygging av fornybar energi.

Så selv om flytende havvind ikke er lønnsomt i dag – tror vi at det vil bli det på sikt.

Og ikke minst, at det skal gi oss mer kunnskap, som for eksempel hvordan vi best mulig skal sikre sameksistensen mellom ulike havnæringer.

Regjeringen skal legge til rette for at dette første stålkuttet ikke skal bli det siste. Og jeg mener vi er på rett vei.

  • Vi har besluttet å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for konsesjonsbehandling av havvindprosjekter.
  • Vi har ordninger som støtter opp under forskning, teknologiutvikling og internasjonalisering.
  • Og ikke minst: vi har Enova, som bidrar til finansieringen av viktige prosjekter som dette.

Til slutt vil jeg gratulere dere alle.

Kværner, Equinor og alle andre selskaper og leverandører som er involvert. Alle dyktige fagarbeidere som skal gjøre jobben.

Dere bidrar til å utvikle energinasjonen Norge.

Dere bidrar til å ta Norge inn i en grønnere fremtid.

Jeg vet det er både lærlinger og ungdomsskoleelever her i dag. Dere som er lærlinger kommer til å lære masse av å jobbe på dette prosjektet.

Og jeg håper dere forteller vennene deres om det industrieventyret dere er med på.

Vi trenger enda flere dyktige fagarbeidere i årene som kommer.

Og jeg håper dere som går på ungdomsskolen blir fristet til å finne ut mer om hva det betyr å ta en fagutdanning.

Nå skal jeg være med på å kutte den første stålplaten til Hywind Tampen, og da skal jeg få god hjelp av sveiselærling Arne Linga.

Gratulerer med dagen til dere alle og lykke til med den viktige jobben dere starter på nå!