Statsministerens tale ved åpningen av beredskapssenteret i Flekkefjord

Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Det er alltid hyggelig å komme til Flekkefjord. Og det er alltid hyggelig å markere at beredskapen i Norge blir bedre.

Statsminister Erna Solberg åpner nytt beredskapssenter i Flekkefjord.
Statsminister Erna Solberg åpner beredskapssenteret i Flekkefjord (foto: Arvid Samland/SMK)

Sjekkes mot framføring.

Det bidrar dere til når dere nå samler nødetatene under samme tak.

Dere har tatt på alvor at ulike sektorer må samarbeide mer for å øke beredskapen i samfunnet og for å øke tryggheten til folk.

For noen år tilbake tok Flekkefjord kommune initiativ til å etablere dette felles beredskapssenteret.

Det skal dere ha honnør for.
Og jeg vil takke alle som har vært involvert i prosessen.

 

Å samlokalisere nødetatene har mange positive effekter.
Det viser erfaringer fra andre samlokaliserte sentraler.

Fagmiljøet blir større og sterkere.
Utvekslingen av informasjon mellom etatene blir bedre – både før, under og etter hendelser. 

Og operatørene blir bedre kjent, dere kan øve oftere sammen og dere kan bygge gode team som kan løse fremtidens utfordringer.

 

Samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende for den samlede beredskapsevnen i samfunnet – både lokalt og nasjonalt.

I krisesituasjoner er det viktig at ressursene finner hverandre og at vi jobber mest mulig effektivt.

Derfor har regjeringen i mange år vært opptatt av å stimulere til videre utvikling av samarbeidsarenaer for aktører som har viktige roller når det skjer store og små kriser.

Og jeg vet at dere i Flekkefjord lenge har hatt en kultur for dette.

Dere har fokusert på at samarbeidet mellom politi, brann og ambulanse – og kommunen beredskapsledelse – skal være bra.

Jeg håper enda flere kommuner lar seg inspirere av dette.

 

Flekkefjord beredskapssenter har blitt et fremtidsrettet og moderne nødetatsbygg som legger godt til rette for samarbeid på tvers.

Det er bra for dere som skal jobbe her.

Men det er først og fremst en god nyhet for alle som trenger hjelp i regionen.

Og jeg er sikker på at det felles beredskapssenteret kan bidra til å redde enda flere liv.

 

Nå gleder jeg meg til å se senteret også fra innsiden. Men først skal jeg få lov til å foreta selve åpningen.

Da er det en glede å erklære Flekkefjord beredskapssenter for offisielt åpnet.