Statsministerens tale ved åpningen av E6 Kolomoen-Moelv

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av nye E6 mellom Kolomoen og Moelv, 26. oktober 2020.

Kjære alle sammen.

Som Alf Prøysen sa det:

Det fins så mange drømmer om en gang å bli fri
Det fins så mange lengsler å spekulere i.
Mallorca, Rouen (uttales Råa) med rødvin og sang
Men hver gang vi får lyst og utferdstrang -
Så seiler vi på Mjøsa.

Selv om mange kanskje har ekstra utferdstrang i disse dager, er dessverre både Mallorca og Rouen (Råa) utilgjengelige.

Men å seile på Mjøsa, med for eksempel Skibladner, er fortsatt mulig.

Målet er likevel ikke alltid å nyte den langsomme reises kunst, som det heter på Skibladner.

Ofte må vi komme oss effektivt og raskt fram.

Fordi tømmeret fra skogene i Innlandet skal ut i markedet.

Laksen fra Nordvestlandet skal flys til Japan.

Nortura skal frem med kjøtt.

Tine og Q-meieriene skal frem med melkeprodukter.

Vanlige folk skal pendle til og fra jobb.

Da må infrastrukturen være på plass.

Jeg var så heldig å markere anleggsstarten for dette prosjektet, rett oppi veien her, for noe over tre år siden.

I dag får jeg lov til å være med på åpningen. Det sier noe om hvor effektivt og raskt Nye Veier har jobbet sammen med Veidekke og alle andre involverte.

43 km ny vei bygget på 41 måneder. Det er så effektivt at dere ble ferdige åtte måneder før planen.

Veien vi nå har åpnet, gjør hverdagen enklere for folk og næringslivet.

Innlandet har mange store bedrifter. De må få varene sine ut til kundene. Enten kundene er her i Innlandet, andre steder i Norge eller i utlandet.

De fleste av disse bedriftene bruker denne veien hver dag. For dem teller minuttene.

Med dagens åpning har vi altså fått 43 kilometer firefelts motorvei mellom Moelv og Kolomoen.

Dette sparer bilistene 10 minutter på. Én vei.

For alle lastebilsjåførene som kjører denne veien daglig, blir det mange minutter i løpet av et år. Det tjener bedriftene på.

Det gjør det enda mer attraktivt for bedrifter å etablere seg i området, og for folk å flytte hit. Å få denne nye veien på plass er god nærings- og distriktspolitikk.

Vi er avhengig av et rikt og mangfoldig næringsliv i hele landet. Vi forsøker å legge til rette for det. Med en skatte- og avgiftspolitikk som passer godt til vekst. Og en samferdselspolitikk som bygger ut viktige transport-årer.

Denne regjeringen har satset stort på samferdsel. Ikke for at vi skal få lov til å klippe snorer, men for at bedrifter og næringsliv kan etableres og vokse.

En ting er at varer raskt må komme frem.

Men vi sørger også, gjennom samferdsel, for at bo- og arbeidsmarkedsregionene blir større. Vi vil jo at folk skal kunne bo der de ønsker og likevel komme seg effektivt på jobb.

Vi har siden 2013 økt samferdselsbudsjettet med 97 %. Altså nesten en dobling på syv år.

Det er i løpet av disse årene åpnet 800 kilometer med ny vei.

Vi har sørget for å redusere vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår og vi oppgraderer tunneler i hele Norge.

Nesten 300 kilometer av de 800 nye kilometrene, er firefelts motorvei. Veier som gjør det raskere og tryggere å frakte varer og ferdes for folk.

Vi har tatt og vi tar utfordringene på alvor.

I dag var det lærlingen Håkon som klippet snoren og åpnet veien

Han gjorde en utmerket jobb. Jeg kunne ikke gjort det bedre selv.

Håkon er viktig for oss. For Norge. Det er han vi er avhengige av i framtiden.

Med stadig nye vei- og jernbaneprosjekter, vil Håkon få nok å gjøre.

Vi er opptatt av at all kunnskapen og erfaringen som norske entreprenører har opparbeidet seg, videreføres. Ordningen med lærlinger er en veldig viktig og god ordning som sørger for dette.

Det er bra for dem som skal ut i arbeidslivet. De kommer inn i trygge rammer og kan lære fra de beste. Fra dem som har vært ute en vinternatt før.

Det å være del av et miljø, tror jeg vi alle har kjent viktigheten av i disse koronatider.

Jeg tror også at bedrifter med lærlinger har kjent hvor godt det er å få inn litt friskt, ungt blod. Lærlingene kommer rett fra skolebenken og har pågangsmot, kunnskapen langt framme i hodet og friskt mot.

Håkon er faktisk én av hele 155 lærlinger som har jobbet på dette prosjektet. Jeg er sikker på at han og dem han har jobbet sammen med har fått et godt utbytte av lærlingtiden.

Resultatet er i alle fall imponerende. Denne veien kommer til å være til stor glede for alle som skal bruke den.

Jeg vil takke alle som har vært involvert i utbyggingen. Nye Veier, entreprenøren Veidekke, fylkeskommuner og kommuner, alle underentreprenørene som har vært med, og ikke minst, alle som har ventet på veien. Både bedrifter og folk.

Bruk den godt, men kjør forsiktig. Vi har ingen å miste.

Gratulerer med dagen, alle sammen.