Statsministerens tale ved åpningen av testanlegget for CO₂-transport på Herøya

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av Equinors testanlegg for CO₂-transport på Herøya, 30. oktober 2020.

Kjære alle sammen,

I dag markerer vi starten av testanlegget for CO₂-transport.

Dermed skriver vi nok et kapittel i Telemarks stolte industri- og teknologihistorie.

Det er en stor dag for Equinor og alle samarbeidspartnere.

Dette er også en dag hvor vi tar et nytt viktig skritt i vår satsing på karbonfangst- og lagring.

Fangst og lagring av CO₂ er nødvendig når vi skal redusere globale klimagassutslipp i tråd med målene i Parisavtalen.

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding hvor vi anbefalte å sette i gang det norske prosjektet for fangst og lagring av CO₂ - "Langskip".

Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Vi håper det skal bli et viktig prosjekt for å kutte globale utslipp, og samtidig skape arbeidsplasser og utvikle teknologi.

For at prosjektet skal lykkes er vi avhengig av at andre land og flere selskaper tar i bruk teknologien.

Intensjonsavtalen mellom Equinor og Microsoft blant annet for å integrere Microsofts digitale kompetanse i Northern Lights-prosjektet, er derfor viktig.

Men det er også vesentlig å vise at fangst og lagring fungerer i en hel verdikjede.

Og hva er det sentrale bindeleddet mellom fangst og lagring?

Jo, det er transporten av CO₂.

 

Equinor er en teknologitung aktør innenfor energi og petroleum og går i front både nasjonalt og internasjonalt gjennom sin satsing på nye energiteknologier.  

Ikke minst har Equinor vært en ledende aktør i utvikling av flerfaseteknologi i olje- og gassvirksomheten.

Nå skal den samme teknologien tas i bruk for CO2.

Og på samme måte som for olje og gass, vil utvikling av flerfaseteknologi for transport av CO2 kunne redusere kostnader og risiko.

Den jobben dere gjør her, er et viktig bidrag i regjeringens strategi for CCS.

Og vi skal legge til rette for satsinger som dette, på grønne teknologier, omstilling og grønn konkurransekraft.

Virkemiddeltilbudet er bredt og sammenhengende, fra idé til marked. Ikke minst på energiområdet, der regjeringen støtter forskning og innovasjon gjennom betydelige bevilgninger til Norges forskningsråd, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge.

Virkemidlene disse aktørene forvalter, kjenner Equinor godt til – også gjennom dette CO2-transportprosjektet, blant dem CLIMIT-programmet.

Dette er det seneste i en rekke av prosjekter som Equinor har gjennomført innenfor området.

Det er gledelig å se at dere har fått satt i gang prosjektet så raskt som dere har gjort, selv med de utfordringene koronapandemien har ført til.

 

På vegne av regjeringen vil jeg gratulere dere og ønske lykke til. 

Vi gleder oss til å se resultatene av arbeidet som skal gjøres.

Med dette erklærer jeg testanlegget for CO₂-transport for åpnet.