Statsministerens tale ved forsvarssjefsskiftet

Statsminister Erna Solbergs tale ved forsvarssjefsskiftet på Akershus festning, 17. august 2020.

 

Statsministeren taler på Festplassen på Akershus festning
Statsminister Erna Solberg taler ved skiftet av forsvarssjef på Akershus festning 17. august 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Stortingspresident, statsråder, admiraler, generaler, kjære alle sammen.

Dette er en viktig dag for Forsvaret.

Admiral Haakon Bruun-Hansen har gitt stafettpinnen videre til general Eirik Kristoffersen.

Med det ser vi slutten på en stor og viktig gjerning, og begynnelsen på en ny.

Vi er samlet her for å takke – og for å ønske velkommen.

 

Admiral,

I nesten syv år har du vært forsvarssjef og regjeringens viktigste militærfaglige rådgiver.

Det har vært syv begivenhetsrike år.

Nærmest over natten skjedde det store omveltninger i våre sikkerhetspolitiske omgivelser.

Sammen med våre allierte måtte vi endre innretningen på Forsvaret.

Igjen er det våre egne nærområder som får størst oppmerksomhet.

Samtidig har Forsvaret under din ledelse fortsatt et betydelig engasjement ute, ikke minst i Afghanistan.

Ikke minst har vi som en del av koalisjonen bidratt til den territorielle bekjempelsen av IS.

 

I førti år har du gjort tjeneste for Norge.

For vår frihet, sikkerhet og politiske handlefrihet.

Under den kalde krigen tjenestegjorde du lenge på ubåt.

Du har undervist på stabsskolen og vært sjef sjøoperasjoner på Fellesopeativt hovedkvarter.

Da du tok over som forsvarssjef, kom du fra stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Som regjeringens rådgiver har du vært en sterk og klar stemme i våre militærfaglige og sikkerhetspolitiske diskusjoner.

Gjennom disse syv årene har du også stått for en tydelig kontinuitet, med klare retningsanbefalinger og et svært godt planverk.

Norge og regjeringen skylder deg en stor takk for innsatsen du har lagt ned gjennom førti år med det norske flagget på skulderen.

Takk.

 

General,

Fra og med i dag er det du som skal gjøre tjeneste som forsvarssjef og regjeringens fremste militærfaglige rådgiver.

I deg får vi den første forsvarssjefen som har vært spesialjeger, og den første forsvarssjefen i nyere tid som er innehaver av Krigskorset med sverd.

Summen av dine erfaringer og kunnskaper, dine evner og ikke minst den respekten du nyter i Forsvaret, er et svært solid grunnlag for en krevende jobb.

Det er ingen tvil om at Forsvaret nok en gang får en dyktig forsvarssjef.

Gratulerer med utnevnelsen.