Statsministerens tale ved Sustainable Energy katapultsenter

Tale fra statsminister Erna Solberg på Stord 1. oktober 2020.

Kjære alle sammen,

Vi Vestlendinger er kjent for å være beskjedne.

Men jeg syns jo ikke vi har noen grunn til å være det.

Og i alle fall ikke på en dag som denne.

Før jeg kom hit, var jeg på besøk hos Kværner.

Der fikk jeg være med på å kutte den første stålplaten til Hywind Tampen.

Verdens største flytende vindpark.

Sentrale deler av den bygges på et verft på Stord.

Nå skal vi markere verdens første fullskala testsenter for nye, mer miljøvennlige energibærere for skipsfarten.

Også det på Stord.

I dag viser Stord-samfunnet at myten om at norsk industri er en solnedgangsfortelling, bare er det.

En myte.

For norsk industri og norske industriarbeidere

er faktisk med på å løse verdens klima- og miljøutfordringer.

Samtidig som vi sikrer viktige jobber i industrien.

Regjeringens ambisjon er at Norge også i årene som kommer skal være en ledende industri- og teknologinasjon.

For jeg er overbevist om at vi trenger mer, ikke mindre norsk industri fremover.

Det er grunnen til at regjeringen i 2017 la frem den aller første industrimeldingen på nesten 40 år.

Stortingsmeldingen inneholdt mange nye tiltak og virkemidler.

Ett av virkemidlene ser vi resultatet av her i dag.

Katapult-senteret på Stord er ett av fem nasjonale testsenter som regjeringen har etablert de siste årene.

Det har vi gjort for at bedrifter skal kunne teste ut nye ideer og nye løsninger.

Eller som vi sier i Høyre, nye ideer og bedre løsninger.

Og akkurat her i Sunnhordland, så er det nesten en selvfølge at det er løsninger for en grønnere maritim sektor som er i fokus.

For Norge og Vestlandet er allerede ledende innenfor grønn skipsfart.

Bare tenk.

For noen få år siden var MF «Ampere» på alles lepper.

Den første elektriske fergen.

Nå, bare seks år senere har vi kommet så veldig mye lenger.

I Ølen bygger Norled den første hydrogenfergen.

I gamle Hordaland er 10 av 17 samband elektriske.

Snart har vi 70 nullutslippsferger i hele landet.

Endring som dette skjer ikke av seg selv.

Det skjer fordi myndighetene stiller krav.

Og fordi bedriftene satser.

Bedriftene ser at de må omstille seg for å sikre konkurransekraften.

Derfor var det at regjeringen i handlingsplanen for Grønn skipsfart sa at Norge skal forplikte seg til å halvere klimagassutslippene fra innenlands sjøfart og fiske innen 2030.

Det er et ambisiøst, men i aller høyeste grad realistisk, mål.

Men det forutsetter nye teknologier.

Derfor er jeg veldig glad for at det allerede er flere bedrifter og rederier som står klare til å ta i bruk testfasilitetene som kommer her.

Nettopp for å teste nye løsninger for fremtidens energibærere.

Som ammoniakk.

Og hydrogen.

Jeg har stor tro på at katapultsenterne, sammen med norsk næringsliv, bidrar til å utvikle fremtidens grønne løsninger.

Som både vil sikre konkurransekraft.

Eksportmuligheter.

Og nye jobber.

Lykke til med arbeidet og gratulerer med dagen!