Presseinvitasjon

Statsråd Astrup besøker Viken

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Indre Østfold kommune og føretak innan berekraft og innovasjon i Moss og Fredrikstad 27. august.

Media er velkomne til å delta på besøka.

Program for statsråd Nikolai Astrup fredag 27. august


Kl. 10:00 Statsråden besøker Indre Østfold kommune. Tema for møtet er kommuneøkonomi og kommunereform

Stad: Rådhuset, Rådhusgata 22 i Askim


Kl. 12:30 Statsråden besøker Wärtsilä Moss AS. Tema for besøket er berekraftig teknologi for skipsfarten

Stad: Værtsgata 9A i Moss


Kl. 14:15 Statsråden besøker Blender Collective og fleire av føretaka som er knytte til nettverket. Tema for besøket er innovasjon og gründerar

Stad: Nygårdsgata 33 i Fredrikstad

Pressekontaktar


Politisk rådgivar Bettina Flatland, mobiltlf. 975 98 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon 22 24 25 00 eller ke@kmd.dep.no