Presseinvitasjon:

Statsråd Helleland deltar på Sametinget og besøkjer fleire kommunar i Troms og Finnmark

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkjer Sametinget sitt plenum 14. oktober og besøker fleire kommunar og verksemder i Troms og Finnmark dei neste dagane.

Media er velkomne til å ta del i programmet.

Onsdag 14. oktober

Kl. 09:00 Statsråden deltar i Sametinget sitt plenum og held ein helsingstale på vegne av regjeringa

Stad: Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50 i Karasjok

Kl. 12:05 Statsråden besøker Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK)

RESAK har ansvaret for å styrke og utvikle eit likeverdig behandlingstilbod til den samiske befolkninga hjå det statlege barne- og familievernet i Bufetat.

Stad: Fitnudatgeaidnu 41-43 (FFR bygget, 2.etg.) i Karasjok

Kl. 14:30 Statsråden besøker verksemd i Lakselv

Torsdag 15. oktober

Kl. 08:30 Statsråden møter Hammerfest næringsforening

Tema for møtet er statsbudsjett 2021: kva betyr det for Finnmark og Hammerfest?

Stad: Scandic hotell Hammerfest, Sørøygata 15 i Hammerfest

Kl. 11:00 Statsråden besøker Cermaq Norway AS

Tema for møtet er kva ringverknader oppdrettsnæring tilfører distrikta.

Stad: Havneveien 50 i Rypefjord

Kl. 13:00 Statsråden besøker Oss-Nord Hammerfest

Tema for møtet er digitalisering av oljenæringa.

Kl. 16:00 Statsråden møter Hasvik kommune

Tema for møte er omstilling med suksess.

Stad: Big Fish Adventure – Hasvik Hotel & Housing

Kl. 17:00 Statsråden besøker reiselivsverksemda Big Fish Adventure AS

Stad: Big Fish Adventure – Hasvik Hotel & Housing

Kl. 18:00 Statsråden inviterer til dialogmøte med representantar frå reiselivsnæringa i Troms og Finnmark

Stad: Big Fish Adventure – Hasvik Hotel & Housing

Fredag 16. Oktober

Kl. 11:30 Statsråden besøker verksemder i Loppa kommune

Statsråden besøker Polarfeed og Frydenby

Kl. 15:00 Statsråden møter ungdommen sitt distriktspanel

Stad: Scandic Hotel Alta, Alta

Kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Vevle er med på reisa, 484 08 598 eller [email protected]