Statsråd Jan Tore Sanner til Sogndal og Gaupne

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Sogndal og Gaupne måndag 2. februar. Statsråden skal mellom anna høyre om kva som kan kjenneteikna ein attraktiv bu- og arbeidsmarknadsregion.

Program for dagen:

Kl. 08.30   
Statsråd Sanner vitjar Sogndal Skisenter – Hodlekve.
Tema: Regionalt samspel, bustadattraktivitet, innovasjon og bedriftsetablering og friluftsliv.            

Kl. 13.00        
Statsråden møter fylkesmann Anne Karin Hamre.
Tema: Digitalisering. Stad: Distriktssenteret i Sogndal.

Kl. 14.35:  
Statsråden møter elevane i 3. kl. stud.spes. v/Sogndal VGS.
Tema: Kommunereform og lokaldemokrati.

Kl. 15.55:       
Statsråden vitjar bedriftene AveryDennison NTP og Digital Etikett i Gaupne.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Sissel Mossing, tlf. 920 80 147

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen