Statsråd Jensen og Lien møtte leverandørindustrien

Tirsdag 3. februar besøkte olje- og energiminister Tord Lien leverandørindustrien i Haugesundsregionen og på Stord, sammen med finansminister Siv Jensen.

Marine Aluminium er et verdensledende selskap innen ingeniørarbeid, design og fabrikasjon av aluminiumsstrukturer, som leveres til offshore og skipsindustrien. På Karmøy besøkte Tord Lien den nye fabrikken. Selskapet spesialiserer seg på gangbroer som binder flytende enheter på åpent hav sammen, samt helikopterdekk.

Fra venstre: Arild Frøkedal, Jan Johanessen fra Marine Aluminimum med Tord Lien. (EBM/OED)

Aibel i Haugsund hadde i 2013 omsetning på 12 mrd NOK og er en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien. Omkring 50 pst av selskapets omsetning er knyttet til vedlikehold og modifikasjon. Oljeselskapenes investeringskutt i dette markedet har gjort at Aibel har måttet si opp mange ansatte og innleide det siste året.

Dolwin Beta hos Aibel rager i Haugesunds bybilde. (EBM/OED)

I juli 2013 leverte Aibel toppdekket til Gudrun til Statoil. På verftet i Haugesund fikk finansminister Jensen og olje- og energiminister Lien omvisning på vindplattformen Dolwin Beta. Denne skal konvertere (vekselsstrøm) til likestrøm i et vindparkområde i tysk sektor i Nordsjøen. Aibel har designet plattformen, mens ABB har prosjektansvaret.

Siv Jensen, Aibels styreleder Kjell Pedersen og Tord Lien på helidekket på Dolwin Beta. (EBM/OED)

Siste post på programmet var besøk til Kværner på Stord, der Edvard Grieg-toppdekket, med en kontraktsverdi på 8 mrd. kroner, nærmer seg ferdigstillelse. Plattformdekket skal leveres i april 2015 til Lundin Norge.. Verftet på Stord er sentralt i Kværner ASAs virksomhet, med 1600 ansatte ingeniører, maskinoperatører og fabrikasjonsledere. Stord-verftet, i likhet med Aibel i Haugesund, er store innkjøpere av varer og tjenester fra regionen, og også viktige bedrifter for petroleumsindustrien nasjonalt.

 Andre helidekk på samme dag: fra venstre styreleder i Lundin Norway Torstein Sanness, Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan, finansminister Siv Jensen og olje- og energiminister Tord Lien. (EBM/OED)

Til toppen