Presseinvitasjon: Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

Media inviteres når "Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene" overleverer sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Rapporten vil bli lagt fram av professor Terje P. Hagen som har ledet ekspertutvalget.

Tid: 1. februar kl. 10.00
Sted: Rom 1129 i R5, Akersgt. 59

Se overleveringen og presentasjon av rapporten på nett-tv på regjeringen.no: 

Nett-tv Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen