Statsråd Monica Mæland er habil i behandlingen av saken om Y-blokken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet slår fast at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er habil i forbindelse med behandlingen av omgjøringsbegjæring av rammetillatelse for riving av Y-blokken i Regjeringskvartalet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler for tiden omgjøringsbegjæring fra Norske Arkitekters Landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen. Det er i omgjøringsbegjæringen stilt spørsmål om statsrådens habilitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba 21. november 2019 Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere Mælands habilitet.

– Selv om jeg ikke har vært i tvil om min habilitet i denne saken, så ba jeg Lovavdelingen foreta en vurdering. Når spørsmålet først er reist, har det vært viktig for meg å ta dette på alvor. Dette er en sak som er veldig viktig for mange, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Lovavdelingen slår fast i brev av 28. november 2019 at kommunal- og moderniseringsministeren ikke er inhabil ved behandlingen av omgjøring av rammetillatelse for riving av Y-blokken.

– Jeg er godt fornøyd med at Lovavdelingen har gjort en grundig vurdering av min habilitet.  Jeg håper at dette kan bidra til å skape tillit til og ro rundt den pågående behandlingen av omgjøringsbegjæringen, sier Monica Mæland.

Vurdering av Kommunal- og moderniseringsministerens habilitet (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00