Statsråd Sanner åpnet Valgdirektoratet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet i dag det nye Valgdirektoratet i Tønsberg. - Direktoratet vil være sentralt for hvordan en av de viktigste mekanismene, selve valgprosessen, skal gjennomføres, sier Sanner.

Det nye Valgdirektoratet åpnet fredag 29. januar. Fra venstre: Tønsberg-ordfører Petter Berg, DSB-direktør Cecilie Daae, valgdirektør Bjørn Berg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nytt valgdirektorat: Statsråd Jan Tore Sanner sto for den offisielle åpningen av Valgdirektoratet. Her er han sammen med Tønsberg-ordfører Petter Berg, DSB-direktør Cecilie Daae og direktør for det nye valgdirektoratet, Bjørn Berg. 

Det nye direktoratet skal støtte kommuner og fylkeskommuner i den praktiske gjennomføringen av valget. Målet er at valghandlingen oppleves slik at velgerne har tillit til avviklingen, og at valgmedarbeiderne ute i kommunene kan benytte seg av enkle og gode løsninger.

- Valg handler om tillit mellom velgerne og valgsystemet. I dag er det høy tillit til valggjennomføringen i Norge. Det ønsker vi å ta vare på. Det har derfor vært viktig å flytte valgarbeidet ut av et politisk ledet departement til et direktorat med en armlengdes avstand til oss i Oslo, sa statsråden under åpningen.

Beslutningen om å flytte valgarbeidet ut av departementet og til et eget direktorat i Tønsberg ble tatt våren 2014. 

- Tønsberg er en voksende region, som vil trenge mange arbeidsplasser i tida framover. I Valgdirektoratet er det behov for kompetanse innenfor jus, samfunnsvitenskap, jus, administrasjon, ledelse og IT. Det betyr mange spennende kompetansearbeidsplasser lokalt, sa Sanner.

Han legger til at det har vært viktig for denne regjeringa å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, for å sikre vekstkraftige regioner.

Det overordnede ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00