Statsråd Sanner til Grenland

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Grenland i Telemark tysdag 23. august.

Program for besøket

Kl. 10.00: Synfaring av nytt studentbygg og møte med lærlingar. Stad: Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Porsgrunn, Kjølnes Ring 56                        

Kl. 11.00: Orientering om gjenbruk av ressursar, nye arbeidsplassar og regional utvikling. Stad: Første fyllestasjon for biogass i Telemark, Rabbenkroken 19, Skien   

Kl. 12.00: Møteplass for byutvikling. Stad: Ibsenhuset, Lundegata 6, Skien. Byvandring fra Ibsenhuset til Hamburgskuret. Innspillmøte til ny stortingsmelding om berekraftige byer og sterke distrikt.

Kl. 15.30:  Avslutning "Møteplass for byutvikling". Stad: Ibsenhuset.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Sissel Mossing, tlf. 920 80 147

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen