Statsråd Sanner til Nord-Jæren

Tysdag 17. januar vitjar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Sandnes, Stavanger og Sola.

Program for dagen:

Kl. 09.50:
Statsråden vitjar Nordic Unmanned, Rådhusgata 3 i Sandnes
Tema: Droneteknologi  

Kl. 12.00:
Statsråden vitjar Samfunnssentralen (TD Veen), Eiganesveien 95 i Stavanger.
Tema: Sosialt entreprenørskap innan fire område: Ungdom, rehabiliering, ren mat og gjenbruk.

Kl. 14.00: 
Statsråden vitjar NOR Industri Gruppen, Tankbåtveien 2 i Tananger.
Tema: Ein bedrift som er starta opp av folk som er ramma av oljekrisa. Dei leverer produkt og tenester til mellom anna bygg, bustad, industri og offshore.

Pressekontakt:         
Politisk rådgjevar Rikke Høistad Sjøberg, tlf. 90101451

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen