Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme:

Statsråd Solveig Horne (FrP) møter Søndre Nordstrand barneverntjeneste

Regjeringen arbeider med en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

I forbindelse med dette arbeidet, besøker barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Søndre Nordstrand barneverntjeneste. Statssekretær Himanshu Gulati fra Justis- og beredskapsdepartementet deltar også på møtet.

Statsråden ønsker å møte Søndre Nordstrand barneverntjeneste for å få innspill til hvordan man kan arbeide med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Søndre Nordstrand barneverntjeneste deltar i et nettverk i Oslo kommune som arbeider med konkrete forslag til tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom deltakelse i dette nettverket har Søndre Nordstrand barneverntjeneste tatt initiativ til å utvide sitt forebyggingsarbeid til også å gjelde forebygging av ungdom som står i fare for å utvikle ekstremistisk atferd. 

Selve møtet er lukket for pressen, men statsråden stiller gjerne til intervju etter møtet. Mulighet for foto. 

Tid:   Tirsdag 21. januar 2014 kl. 15.15.
Sted: Rosenholmveien 22, Bydelsadministrasjonen Søndre Nordstrand

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Line Torvik, 99 21 83 21, e-post: lto@bld.dep.no

Til toppen