Statsråd Søviknes besøkte Aker Solutions på Tranby

Torsdag 6. april besøkte olje- og energiminister Terje Søviknes Aker Solutions på Tranby. Aker Tranby kan vise til en stolt industrihistorie gjennom mer enn 200 år. Tranby har om lag 650 ansatte og er den eneste produsenten i Norge av juletrær til bruk både på norsk sokkel og globalt. Virksomheten har gjennom en lang industrihistorie vært gjennom tøffe tider, men har stadig evnet å omstille seg.

Under besøket fikk statsråden en omvisning i produksjonen, før han fikk en orientering om hvilke grep Aker Solutions Tranby har tatt for produktivitetsforbedring og for å kutte kostnader. Søviknes møtte også de ansatte og snakket til dem om sitt perspektiv på fremtiden til olje og gass- leverandørindustrien i norsk sektor.

På Tranby produseres blant annet juletrær og "workover system" til bruk både på norsk sokkel og i petroleumsprovinser på den andre siden av kloden.

-"Det norske miljøet har vært en driver for subseautviklingen, og det er imponerende at Aker Tranby på noen områder ligger lengst fremme teknologisk. Gasspumpene til Åsgard havbunnskompresjon er produsert her på Tranby. Dette er banebrytende teknologi", sier statsråd Søviknes.

Som følge av solid arbeid i norsk leverandørindustri, samt et godt trepartssamarbeid, har man lykkes i å få kostnadene vesentlig ned på norsk sokkel. På Tranby er det lagt ned et betydelig arbeid med kostnadskutt og effektivisering.

-"Det har vært veldig interessant å få møte de ansatte og se produksjonen som foregår i hallene. De besitter en enorm fagkompetanse, og jeg er opptatt av at vi nå klarer å beholde kompetansen i industrien. Fagarbeidere og ingeniører i leverandørindustrien er avgjørende for fortsatt høy sysselsetting og verdiskaping", avslutter Søviknes. 

Statsråd Søviknes og ansatt i Aker Solutions Tranby, Tom Karlsen. (Foto: OED)

Til toppen