Statsråd Søviknes besøkte Lundin Norway på Lysaker

Fredag 2. juni besøkte olje- og energiminister Terje Søviknes Lundin Norway på Lysaker. Under besøket takket Søviknes selskapets ansatte for de viktige bidragene de har gitt til norsk sokkel de siste årene og ga sitt perspektiv på fremtiden til olje- og gassindustrien i Norge.

- Petroleumsindustrien er Norges største og viktigste industri. Det vil den være i mange tiår fremover.  De om lag 200 000 som går på jobb hver eneste dag skaper enorme verdier til fellesskapet. Lundin Norway har bidratt til at 14 000 av disse kan jobbe i utviklingen av Norges største industriprosjekt, Johan Sverdrup. Uten Lundin hadde ikke dette vært mulig, siden funnet ble gjort av nettopp dette selskapet tilbake i 2010. Jeg er glad for at Lundin satser offensivt videre på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 Administrerende direktør i Lund, Kristin Færøvik (t.v.) sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes i Lundins lokaler på Lysaker (Foto: EBM/OED).

Administrerende direktør i Lund, Kristin Færøvik (t.v.) sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes i Lundins lokaler på Lysaker (Foto: EBM/OED).

Sammen med Statoil er Lundin Norway den mest aktive operatøren for letebrønner i Barentshavet i år. Statsråden fikk et øyeblikksbilde i den pågående boreoperasjonen til Lundin på avgrensingsbrønnen Alta-4 i Barentshavet. Formålet med brønnen er å gi ytterligere avklaring av størrelsen på funnet samt innhenting av informasjon om reservoaret i forkant av en planlagt produksjonstest på feltet i 2018.

Videre besøkte Søviknes simulatorrommet til Edvard Grieg-feltet som ble satt i produksjon i 2015. Driftssenteret til Grieg-feltet er det første på Østlandet for et felt i produksjon på norsk sokkel. Feltet er i år er blant de største bidragsyterne til den totale produksjonen av olje på norsk sokkel.

Lundin Norway etablerte seg på norsk sokkel i 2004. Selskapet er aktive innenfor både leting, utbygging og drift av felt i produksjon, og har om lag 350 ansatte. Porteføljen inkluderer andeler i 70 utvinningstillatelser og noen av de viktigste feltene er Grieg, Sverdrup, Alvheim og Alta/Gohta.

Til toppen