Befaring i flom- og skredrammede områder i Agder

Statsråd Terje Søviknes (OED) og statsråd Jan Tore Sanner (KMD) møter flom- og skredrammede innbyggere i Kristiansand og Vennesla onsdag.

Befaringen er åpen for pressen.

Tid: onsdag 4. oktober kl.09.45

Sted: Første befaring ved Tovdalselva, Boen bru, 4658 Tveit.

Pressekontakt for statsråd Terje Søviknes: 90 67 27 17 (Harald Vengen)
Pressekontakt statsråd Jan Tore Sanner: 45 48 21 29 (Iris Tvedten)

Til toppen