Statsråd Vidar Helgesens program veke 7

Statsråd Vidar Helgesen er denne veka vertskap for ein rundebordskonferanse om norsk audio-visuelt innhald i ein digital marknad, saman med kulturministeren og næringsministeren.

Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 9. februar
Kl. 17.00: Statsråd Helgesen møter direktør Michael Georg Link i OSSEs kontor for demokratiske institusjonar og menneskerettar, ODIHR. Stad: Statsministerens kontor.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Torsdag 12. februar
Kl. 13.00: Statsråd Helgesen er saman med kulturministeren og næringsministeren vertskap for ein rundebordskonferanse om norsk audio-visuelt innhald i ein digital marknad. Stad: Arkitekturmuseet.

Kl. 18.00: Statsråd Helgesen er tilstades på sentralbanksjefens årstale. 

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Til toppen