Historisk arkiv

Statsråd Horn om kulturpolitiske utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 73/01
Dato: 30.05.2001
Kontaktperson: Informasjonssjef Berit Griebenow, tlf. 22 24 78 09

Statsråd Horn om kulturpolitiske utfordringer

- Vi skal satse ambisiøst på kultur. Da må vi spille på lag - vi kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere og alle andre kulturinteresserte, sa kulturminister Ellen Horn på Kulturforbundet/NOKUs konferanse i Oslo onsdag. Hun viste til Kulturbrevet fra 60 organisasjoner som krever et løft for kulturen i form av penger og politisk støtte.

- Vår kulturpolitikk har som mål å fornye og vitalisere kulturlivet. Under mottoet "Mer penger til kultur, mer kultur for pengene", vil Regjeringen øke satsingen på kulturfeltet frem mot vår 100-års feiring som selvstendig nasjon i 2005, sa kulturministeren.

- Vi følger nå opp satsingene fra arkiv-, bibliotek- og museumsmeldingen som Stortinget har sluttet seg til. I tillegg legger opptrappingsplanen vår opp til en satsing på både profesjonell kunst, på det folkelige, frivillige, lokale kulturliv og festivaler, og på medier og idrett, sa Ellen Horn.

Statsråd Horn fastslo at kunsten skal ha en sentral plass i Kulturdepartementet side om side med breddekultur, idrett og medier. Hun viste til påstander i avisene om at forfatterne av Kulturbrevet skulle ønske å fjerne idretten fra departementets ansvarsområde. Horn forsikret at det ikke var grunnlag for å frykte at kunsten skulle lide i forhold til de andre områdene departementet har ansvaret for.

 

Til toppen