Presseinvitasjon

Statsrådane Mæland og Astrup til Arendalsuka

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltek på ei rekkje debattar og arrangement under Arendalsuka 12.-15. august.

Statsråd Mæland er til stades i Arendal 12., 13. og 14. august.

Statsråd Astrup er til stades i Arendal 13., 14. og 15. august.

Sjå programmet for Arendalsuka dag for dag.

Pressekontaktar

For statsråd Monica Mæland:

  • Politisk rådgjevar Kristoffer Aardal Hanssen, mobiltlf. 454 29 730
  • Senior kommunikasjonsrådgjevar Kjetil Vevle, mobiltlf. 484 08 598

For statsråd Nikolai Astrup:

  • Politisk rådgjevar Jenny Clemet von Tetzchner, mobiltlf. 918 80 164

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00