Statsråden åpner Europarådets konferanse om valg

Europarådets årlige konferanse om valg arrangeres 19. og 20. april. Norge er vertskap for årets konferanse.

Tema for konferansen er sikkerhet ved valg. Konferansen åpnes av generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og presidenten for Veneziakommisjonen, Gianni Buquicchio. Dette er en lukket fagkonferanse, men media kan være til stede under de tre åpningsinnleggene.

Etter åpningsinnleggene vil innlederne være tilgjengelig for pressen.

  • Tid: Klokka 9.00
  • Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2

Presse som ønsker å delta, må melde seg på innen utgangen av onsdag 17. april og kunne framvise pressekort. Påmelding skjer til Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 eller på e-post: ke@kmd.dep.no.

For mer informasjon om konferansen, se Europarådets nettsider: https://www.coe.int/en/web/electoral-management-bodies-conference/emb-2018

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen