Forsvarsministeren på Cold Response

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Cold Response er den viktigste øvelsen for Forsvaret i 2016. Forsvaret må øve på en realistisk måte i ulik geografi og under varierende lokale forhold i hele Norge. Samtidig er samtrening mellom allierte og norske styrker svært viktig, og det får vi gjennomført nå, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Årets Cold Response (CR16) foregår i Trøndelag. Sist det var en så stor øvelse i Midt-Norge var i 2005. Cold Response er en vinterøvelse som gjennomføres hvert annet år i Norge. Utenlandske avdelinger og partnere inviteres til å delta og under CR16 deltar 13 land foruten Norge. Totalt omfatter øvelsen 15.500 soldater. Av disse er 8.500 allierte og partnere.

- Norge bygger sitt forsvar på fellesskapet i NATO. Det at allierte kommer til Norge for å trene og øve er viktig for vår sikkerhet, men også for den kollektive sikkerheten i NATO. CR 16 gir oss muligheten til å øve med våre nærmeste allierte, samtidig som de får kunnskap om å operere her og får testet avdelinger og materiell under vinterforhold. Samtidig er CR16 også en oppkjøring mot den store NATO øvelsen Trident Juncture som avvikles i Norge i 2018. De erfaringene vi høster nå er viktige for planleggingen av den øvelsen, sier forsvarsministeren.

Som NATO-medlem skal Norge også være i stand til ta imot støtte fra allierte styrker, og kunne delta i allierte fellesoperasjoner både i våre nærområder og i andre land. Alt dette blir nå øvd på.

I årets CR16 deltar US Marines med Task Force 1/8 som bruker materiell og utstyr de har tatt ut fra forhåndslagrene i Trøndelag. Avdelingen er satt opp med Abrams stridsvogner og er under øvelsen underlagt Brigade Nord og samarbeider derfor meget tett med vår egen Panserbataljon.

-Jeg har et meget godt forhold til den amerikanske sjefen og vi samarbeider bra.  Vi har lagt opp til en meget ambisiøs plan, og jeg tror vi klarer det vi har satt oss som mål, sa oberstløytnant og sjef for Panserbataljonen, Pål Berglund, til statsråden da hun besøkte Panserbataljonens hovedkvarter.

Klikk her for film fra besøket:

https://www.youtube.com/watch?v=ANbW2e2N75I