Presseinvitasjon: Statsråden mottar utreiing om arbeidslivet i framtida

Utvalet som har vurdert ulike tilknytingsformer og verksemdorganisering i arbeidslivet leverer si utreiing til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Nett-tv Presseinvitasjon: Statsråden mottar utreiing om arbeidslivet i framtida

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Utvalet har vurdert om reguleringane i arbeidslivet er tydelege nok når det gjeld utfordringar i dagens og framtidas arbeidsliv.

Representantar frå dei åtte hovudorganisasjonane i arbeidslivet og fire uavhengige har vore med i utvalet, som har arbeidd sidan hausten 2019.  

Leiar for utvalet, advokat Jan Fougner, vil presentere utvalets vurderingar og forslag. Utvalsmedlemmar frå arbeidslivets partar vil òg vere til stades.

Tid: onsdag 23. juni, kl. 14.30 – 15.15
Adresse: Hovedbølet, Akersgata 64

Direkteoverføring i nett-tv

Journalistar kan melde seg på til adressa nedanfor. Hugs pressekort og legitimasjon.

Pressekontakter

Pressetelefon: 916 73 519
E-post: presse@asd.dep.no