Forsvarsministeren til Cold Response

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker øvelse Cold Response i Trøndelag 1.- og 2.mars. I løpet av oppholdet skal hun besøke både nasjonale og internasjonale avdelinger.

I tillegg til Norge deltar tretten nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Latvia, Nederland, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spania og Storbritannia. Bidragene kommer i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker, og totalt kommer 15 000 soldater til å delta på øvelsen.

Se video av forsvarsministeren om Cold Response 2016: https://www.youtube.com/watch?v=s9rMQ6tMRiQ

Under besøket til Cold Response vil statsråden blant annet snakke om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, viktigheten av øvelser for allierte på Norsk jord og samarbeidet med NATO på land og på hav. Cold Response er den viktigste øvelsen for Forsvaret i 2016 og CR16 er oppkjøringen til den store NATO øvelsen Trindent Juncture som skal holdes i Norge i 2018.

Priv-til-red.: I forbindelse med øvelsen inviterer vi pressen til å møte forsvarsministeren ute i felt.

Vi har tre mulige møtepunkter. Det første punktet er møte med Panser Bataljonen kl.1830 1.mars i området rundt Namsos. Så 2.mars kl.0930 besøker statsråden den mekaniske avdelingen, US Army Task Force 1/8. Denne avdelingen vil være i området rundt Steinkjer. Avdeling er underlagt BrigN under øvelsen og er satt opp med Abrams stridsvogner. Den siste muligheten vil være på Værnes før forsvarsministeren reiser tilbake til Oslo ca. kl.1130

To av disse møtepunktene har vi ingen geografiske holdepunkter til ennå. Det er pga. at avdelingene er bevegelse som følge av øvelsen. Ta kontakt med Asgeir Spange Brekke mob. 90028061 for nærmere opplysninger.

Forsvarsdepartementet vil fortløpende legge ut bilder fra statsrådens besøk til de øvrige avdelingene under øvelsen til bruk for pressen på blant annet Flickr og Facebook.

https://www.flickr.com/photos/forsvarsdepartementet/

https://www.Facebook.com/forsvarsdep

Kontakt for Forsvarsministeren:

Asgeir Spange Brekke mobil 900 28 061

asb@fd.dep.no

For praktisk gjennomføring:

Major Vegard Finberg, mobil 953 03 636

Les mer om Cold Response her: https://forsvaret.no/coldresponse