Statssekretær Anne Karin Olli deltar på FNs urfolksforum

– Jeg er glad og stolt over å få være med på denne samlingen i år. Forumet er viktig for å sette saker som angår verdens urfolk på dagsordenen, og i år er det også tiårsmarkering for FNs urfolkserklæring, sier Anne Karin Olli.

Mandag 24. og tirsdag 25. april leder Olli Norges delegasjon til FNs permanente forum for urfolkssaker. I år er det ti år siden FNs urfolkserklæring ble vedtatt.

– Urfolk er mange steder i verden blant de mest marginaliserte gruppene i samfunnet. Anerkjennelsen av urfolks stilling i et FN-dokument har vært et viktig redskap for å styrke urfolks stilling, sier Olli.

FNs permanente forum for urfolksspørsmål er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og gir råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. I år er det 16. gang forumet samles. Norge var aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga ble valgt til forumets første formann.

Utdrag fra programmet:

Mandag 24. april:

Kl. 09:00
Møte med FN-delegasjonen

Kl. 11:00
Plenum, formell åpning

Kl. 15:00
Olli holder norsk innlegg (med forbehold om endringer),

Tirsdag 25. april:

Kl. 09:00
Frokostmøte med delegasjonsledere fra land i vennegruppen for urfolk i New York

Kl. 10:00
Markering av tiårsjubileet for FNs erklæring for urfolks rettigheter i generalforsamlingen

Kl. 15:00
Plenum, bilaterale møter

 

 

Pressekontakt (i Norge): Helene Mo, KMD 934 34 489

Til toppen