Statssekretær Blåfjelldal deltok på den regionale samlingen i Berlin

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal deltok torsdag 22. januar på den regionale samlingen i Berlin, som et ledd i den norske deltakelsen på Grüne Woche (IGW) 2015. Temaet var samarbeid og sammenkobling mellom mat og reiseliv.

Om lag 100 representanter fra de tre regionene Nord Norge, Trøndelag og Osloregionen var samlet på den norske ambassaden i Berlin for å diskutere samarbeid og sammenkobling av mat og reiseliv under overskriften ”Maten – en viktig del av opplevelsen. Ministerråd ved ambassaden, Audhild Nydal Enger, ønsket velkommen, og orienterte om forholdet mellom Norge og Tyskland, samt sentrale politiske spørsmål ambassaden jobber med. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal innledet deretter konferansen med en orientering om oppfølgingen etter fjorårets næringslivsdelegasjon. Hun viste blant annet til den nylig fremlagte eksportstrategien for norske landbruksprodukter, og konferansen om ekspansjon blant små mat- og reiselivsaktører. 

Årets delegasjon ga innspill til arbeidet med den kommende meldingen til Stortinget om vekstkraft og gründerskap, og Blåfjelldal inviterte deltakerne på regionalsamlingen til å gjøre det samme. Hun la stor vekt på betydningen av nettverksbygging og samarbeid, og utfordret regionalsamlingen til å ta lærdom av hverandre. Noen av spørsmålene som ble diskutert var hva betyr regional næringsutvikling og matproduksjon i din region, og hva betyr maten for en god reiselivsopplevelse?  

Program for regionalsamlingen 22. januar 2015:

0900 Ministerråd Audhild Nydal Enger, den norske ambassaden – Velkommen til Berlin
0920 Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, Landbruks- og matdepartementet – Politiske føringer og oppsummering fra Landbruks- og matministerens næringslivsdelegasjon
0945 Sigrid Oterholm Hoem, avdelingsleder analyse, Innovasjon Norge "På tur med trender"
1100 Owner & CEO at Food In Action, Fia Gulliksson, "The Good Life in Jämtland
How you create sustainable businesses and a creative region".
1200 Daglig leder Gustav A. Karlsen, Lofotlam SA
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. Foto: Torbjørn TandbergTil toppen