Statssekretær Dilek Ayhan til Vietnam og Sør-Korea

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet besøker Vietnam 19.–20. oktober og Sør-Korea 21.–23. oktober.

Vietnam

I Vietnam skal statssekretæren gjennomføre bilaterale samtaler. Det legges opp til møter med handels- og industridepartementet, samferdselsdepartementet og jordbruks-, fiskeri- og distriktsdepartementet. Formålet med samtalene er blant annet å fremme EFTAs frihandelsavtaleforhandlinger med Vietnam og styrke de bilaterale næringslivsforbindelsene.

Statssekretæren skal også delta med et innlegg på åpningen av et seminar om havbaserte industrier.

Sør-Korea

I Sør-Korea skal statssekretær Ayhan gjennomføre politiske samtaler med viseminister Lee Kwan-sup i nærings-, handels- og energidepartementet. Hun er en av hovedtalerne på Kormarine 21. oktober i Busan, og vil der bl.a. snakke om regjeringens nye maritime strategi. Hun er hovedtaler på World Ocean Forum 22. oktober i Busan, og skal der snakke om Norges bærekraftige fiskeri- og havbruksforvaltning.

Statssekretæren skal delta på et promoteringsarrangement av norsk makrell i Busan 22. oktober.

Under besøket skal hun også besøke Samsung Heavy Industries skipsverft i Geoje med representanter fra norske næringslivsorganisasjoner.

Nøkkeltall:

  • Samhandel med Vietnam i 2014: 3,9 mrd. kroner, hvorav 1,5 mrd. er norsk eksport.
  • Samhandel med Sør-Korea i 2014: 24 mrd. kroner, hvorav 14 mrd. er norsk eksport.