Statssekretær Fostervold innledet på nordisk konferanse i Mexico

Statssekretær Kåre Fostervold innledet tirsdag på en nordisk konferanse om miljøvennlig teknologi i Mexico sammen med blant andre Sveriges energiminister Ibrahim Baylan og Danmarks klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Konferansen ble arrangert av de nordiske ambassadene i Mexico og samlet et tyvetalls nordiske bedrifter innen miljøvennlig teknologi som ønsker å etablere seg eller utvide sine aktiviteter i Mexico.

 - Mexico står overfor store utfordringer med å øke sikkerheten og å redusere kostnadene og klimagassutslippene i kraftsektoren, men de har nå satt seg ambisiøse mål for fornybar energi og er også i gang med en rekke reformer som viser at de tar dette på alvor. Mange nordiske bedrifter ligger langt framme i utviklingen av miljøvennlige teknologier og bør ha gode forutsetninger for å bidra til omleggingen i Mexico, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Statssekretæren trakk også fram erfaringene fra det felles nordiske kraftmarkedet og gevinster ved å knytte kraftmarkeder tettere sammen. Fra mexicansk side var det stor interesse for å lære om nordiske erfaringer, både fra forvaltningen og fra næringslivet.

Fostervold deltar også 27. og 28. mai på Clean Energy Ministerial i Mérida. Møtet har blitt arrangert hvert år siden 2010 og samler alle de store landene og noen få mindre land som har særskilt kompetanse innen viktige miljøvennlige energiteknologier.

Statssekretær Fostervold sammen med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (til venstre) og Danmarks klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Statssekretær Fostervold sammen med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan (til venstre) og Danmarks klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. (til høyre) (Foto: Grothe Lien/OED)

 

Til toppen