Statssekretær Jardar Jensen møter i Europarådets kommunalkongress

En delegasjon fra monitoreringskomiteen i Europarådets kommunalkongress besøkte Norge fra 9.-11. september i fjor for å lage en landrapport om situasjonen når det gjelder lokal- og regionaldemokratiet.

Denne landrapporten om Norge og forslaget til rekommandasjon skal behandles i plenum på Kommunalkongressens sesjon 26. mars 2015 i Strasbourg.

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal være til stede under behandlingen av Norges landrapport. Han skal holde et innlegg og besvare eventuelle skriftlige spørsmål fra delegatene.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon  + 47 22 24 25 00

 

 

 

Til toppen