Statssekretær John-Ragnar Aarset til Leipzig på internasjonal toppkonferanse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset reiser 27. mai til Leipzig for å representere Norge på International Transport Forums årlige konferanse. Rundt 1000 deltakere fra 70 ulike land deltar, inkludert transportmyndighetene i Kina, Russland og de fleste europeiske land.

- Denne konferansen er en viktig arena for samarbeid innen samferdsel over landegrensene. Det er også en utmerket måte å utveksle erfaringer og ideer på, både gjennom det formelle programmet og i uformelle møter og samtaler, sier Aarset.

International Transport Forum er en organisasjon som består av 54 medlemsland. Tre nye land står nå på trappene til å bli tatt opp: Marokko, Israel og Argentina. Organisasjonen arrangerer hvert år en konferanse i Leipzig. Hovedtemaet for årets konferanse er ”Transport, Trade and Tourism”. Hvordan møte transportutfordringene knyttet til nye globale handelsmønstre og økt turisme? Og hvordan vil dette påvirke klimaet? Disse spørsmålene vil stå i sentrum for debatten de tre dagene konferansen varer.

Skal diskutere jernbanepolitikk
Statssekretær Aarset skal i tillegg til å holde innlegg om det norske prosjektet ”Nasjonale turistveier”, ha bilaterale møter med blant andre New Zealands transportminister og representanter fra Deutsche Bahn. Han skal også delta på en rundebordskonferanse om jernbanepolitikk sammen med blant andre den svenske infrastrukturministeren Anna Johansson og transportministrene fra Slovenia, Korea, Tsjekkia. Også Storbritannia, Slovakia, Spania, Romania, Russland, Mexico deltar her.

- Når vi nå skal i gang med å implementere en større jernbanereform her i landet, er det nyttig å høre om andre lands erfaringer og diskutere felles utfordringer, sier Aarset.

Aarset har også takket ja til to korte møter med selskapene Uber og INRIX.

 

Les mer om International Transport Forum.

Les mer om årets konferanse.

For mer informasjon, intervjuavtaler etc, kontakt:
Susanne Moen Stephansen, Kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet, tlf. 48032792, e-post:  susanne.stephansen@sd.dep.no