Statssekretær Lunde på miljø- og utviklingskonferanse i India

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde deltok 7. og 8. februar på Delhi Sustainable Development Summit i India. I talen vektla han at klimavitenskapen er udiskutabel og at klimapolitikk må være i tråd med den.

- Med lanseringen av den første delen av FNs klimapanels femte hovedrapport er den menneskelige påvirkningen på klimasystemet enda tydeligere enn før. Ifølge forskerne er det nå over 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte. Vitenskapen forteller med klartekst hvordan klimaendringer vil påvirke mennesker, økosystemer og økonomier, sa Lunde under paneldebatten om klimaendringer lørdag.

Delhi Sustainable Development Summit arrangeres årlig av The Energy and Resources Institute (TERI) og er en viktig møteplass for ulike aktører engasjert i bærekraftig utvikling. TERI ledes av Rajendra Pachauri, som også leder FNs klimapanel. Gjennom en rammeavtale med TERI har Norge i flere år vært hovedsponsor for konferansen.

Statssekretær Lars Andreas Lunde på talerstolen under konferansen. (Foto: Klima- og miljødepartementet.)
Statssekretær Lars Andreas Lunde på talerstolen under konferansen. (Foto: Klima- og miljødepartementet.)

Teknologiske løsninger
I paneldebatten lørdag viste Lunde til at teknologiske innovasjoner er en viktig del av løsningen på klimautfordringen.

- Overgangen til bærekraftige energisystemer representerer en mulighet, kanskje en av de største mulighetene i dette århundre. Privat sektor er klar over dette, og vi har allerede sett stor framgang innen fornybar energi – slik som sol og vind, sa Lunde.

Norge samarbeider med India om å gjøre ressursintensiv industri i India mer miljøvennlig. Ved å bruke farlig avfall som forbrenningsmateriale i sementproduksjon kan fabrikkene kraftig redusere kullforbruket. Det reduserer også myndighetenes behov for å bygge egne mottak for farlig avfall og gjør produksjon av sement mer lønnsom.

Det er over 200 sementfabrikker i India og de står for en stor andel av Indias klimagassutslipp. Samarbeidsprosjektet mellom Sintef og indiske Central Pollution Control Board kan bidra til å redusere klimagassutslipp i India betydelig.

- Dette prosjektet viser at ny teknologi kan skape vinn-vinn-løsninger som er bra for industrien, lokalmiljøet og det globale klimasystemet, sa Lunde.

Møtte den indiske miljøministeren
Under oppholdet i Delhi møtte Lunde den indiske miljøministeren Veerappa Moily. Det bilaterale miljøsamarbeidet mellom India og Norge har pågått siden 2006, og et høydepunkt var etableringen av Centre for Biodiversity Policy and Law i Chennai i april 2012. Senteret vil gå råd til indiske myndigheter om lovgivning og politikk innenfor naturmangfoldsområdet.

Lunde og Moily diskuterte muligheter for videre samarbeid innenfor klimapolitikk og avfallshåndtering.

- India er et svært viktig land i miljø- og klimasammenheng og jeg vil jobbe for et enda tettere samarbeid med India framover, sa Lunde.

Til toppen