Diskuterte tiltak for bekjempelse av terrrorisme

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Statssekretær Hans Røsjorde deltok nylig på EUs uformelle justisministermøte i Aten. Hvordan bedret yttergrensekontroll kan bidra til å bekjempe terrorisme sto på agendaen.

Statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet i samtale med direktør Maria Stavropoulou i The Greek Asylum Service. Foto: Konstantinos Skenteris

Statssekretær Hans Røsjorde deltok nylig på EUs uformelle justisministermøte i Aten. Hvordan bedret yttergrensekontroll kan bidra til å bekjempe terrorisme sto på agendaen.

Statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet deltok 24. januar på EUs uformelle ministermøte for justis- og innenrikssaker.

På møtet, som fant sted i Aten i regi av det greske EU-formannskapet, ble det diskutert hvordan bedret yttergrensekontroll kan bidra til å bekjempe terrorisme, både når det gjelder innreise til Schengen-området og personer som reiser ut for å delta i kamp i konfliktområder.

Statssekretæren hadde også møter med det greske utlendingspolitiet og med de ferske direktoratene for asyl og første mottak av irregulære migranter. Han besøkte videre et norsk- og EØS-finansiert NGO-drevet asylmottak for enslige mindreårige migranter.

Hellas mottar 63 millioner euro under EØS-midlene for perioden 2009-2014. Asyl og migrasjon er en hovedprioritet for støtten til Hellas, og Norge bidrar med omtrent 97 prosent av midlene. EØS-finansieringsordningen inkluderer også Island og Liechtenstein.

Mer informasjon:
Les mer om innsatsen som gjøres i Hellas ved hjelp av EØS-midlene.

Til toppen