Presseinvitasjon:

Mandag 19. oktober: Åpning Veterinærinstituttets nybygg i Tromsø

Forebygging og håndtering av dyresjukdommer, beiting og mer bruk av landsdelens naturressurser til matproduksjon står på agendaen når statssekretær Widar Skogan, mandag 19. oktober, åpner Veterinærinstituttets nybygg i Tromsø.

Skogan vil får orientering om arktisk landbruk v/Fylkesmannen og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).  

Media er velkommen.

Statssekretæren har følgende program mandag 19. oktober:

Kl 10.30

Åpning nybygg med obduksjonssal Veterinærinstituttet.
Sted: Veterinærinstituttet, Holtveien 66, Tromsø.

Her deltar styreleder Hanne Maren Blåfjelldal og adm.dir Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet, adm. dir i  NIBIO Nils Vagstad, rektor v/UiT  Anne Husebekk, ordfører Gunnar Wilhelmsen og fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Forsker Ingebjørg Helena Nymo holder innlegg om reinhelse, og forsker Knut Madslien snakker om samarbeid i nord mellom Veterinærinstituttet og NIBIO.

Kl 12.00

Arktisk landbruk
Sted: NIBIO Holt, Holtveien 66, Tromsø.

Her deltar landbruksdirektør Torhild Gjølme. Rådgiver Kristin Sørensen fra Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge,  orienterer om dyrkingsrådgiving for potet, grønnsaker og bær i nord og utvikling av sorter tilpasset Nord-Norge.

Prosjektleder Eva Narten Høberg, NIBIO Tjøtta formidler erfaringer med å synliggjøre verdier knyttet til beiteressurser og beitebruk i det arktiske landbruket. Hun vil utfordre landbruks- og matministeren på at vi må bli langt flinkere til å bruke de store gras- og beitemarkene her i landet til mat/kjøttproduksjon. Mye av dagens debatt, der beitedyra blir framstilt som miljø- og utslippsverstinger på linje med biler og fly, blir svært misvisende. Det vil bli presentert nye tall fra Norsk Monitor om folks holdninger til om vi bør fortsette å bruke utmarksbeiter for sauer og lam.  

Kontaktperson for statssekretær Skogan:
Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11

Kontaktperson Veterinærinstituttet:
Asle Haukaas. Tlf 92 08 08 77

Kontaktpersoner NIBIO:
Erlend Winje. Tlf 47 32 92 14. Eva Narten Høberg. Tlf 97 73 81 97

Kontaktperson Fylkesmannen:
Torhild Gjølme. Tlf 96 23 70 79.        

Statssekretær Widar Skogan
Statssekretær Widar Skogan Foto: Torbjørn Tandberg