Statssekretær Skogen orienterte Europaparlamentet

Statssekretær Tone Skogen var invitert til Europaparlamentet 27. februar for å gi en orientering om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og Norges syn på de nye forsvarsinitativene i EU.

«Norge ønsker de nye forsvarsinitiativene velkommen. Norge har bidratt betydelig til EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid over lang tid, og vi ønsker å fortsette å bidra. Det er både i EUs og Norges interesse,» sa statssekretær Skogen til Europaparlamentets komite for sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Komiteen behandler i disse dager forslaget om regulering av prøveordningen for EUs industriutviklingsprogram, European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Programmet skal stimulere til felles utvikling og anskaffelse av forsvarsmateriell, ved at Europakommisjonen kan dekke inntil 20 % av kostnadene i utviklingsfasen av prosjektene.

EDIDP er en del av det europeiske forsvarsfondet, som ble lansert i 2017.  Norge deltar som eneste ikke-medlem i prøveordningen for europeisk forsvarsforskning (Preparatory Action for Defence Research, PADR), som er den andre delen av forsvarsfondet.  Så langt har Norge ikke fått samme mulighet til å delta innenfor kapabilitetssamarbeidet.

Statssekretær Skogen fremhevet at norsk forsvarsindustri er en integrert del av det europeiske forsvarsmateriellmarkedet, og ledende innenfor en rekke nisjeområder. Det vil derfor ikke bare være uheldig for norsk industri, men også for EU, dersom norske aktører ekskluderes fra samarbeidet.

Skogen vektla også viktigheten av å unngå duplisering med NATO. Det er et stort overlapp i medlemskap mellom EU og NATO og viktig at EUs ulike sikkerhets - og forsvarsinitiativ er koordinert med det som gjøres i NATO regi.

Statssekretærens besøk inkluderte også møter i Europakommisjonen og bilaterale møter med representanter fra flere medlemsland.

Les statssekretær Skogens innledning for Europaparlamentet her.

Statssekretær Tone Skogen
Statssekretær Tone Skogen orienterer Europaparlamentet. Foto: EU-delegasjonen, Brüssel
Til toppen