Statssekretær Tybring- Gjedde på Petro Arctics-konferanse i Hammerfest

Statssekretær Ingvil Smines Tybring- Gjedde holdt innlegg under Petro Arctics 20 års jubileum i Hammerfest tirsdag 28. mars.

Petro Arctic er leverandørnettverket for petroleumsvirksomheten i nord.  Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet. Petro Arctic legger til rette for størst mulig ringvirkninger av disse prosjektene. Leverandørindustrien i Finnmark leverte varer og tjenester for nesten 2 milliarder kr til petroleumsindustrien i i 2015. Nesten 600 arbeidsplasser er knyttet til disse leveransene fordelt på 58 bedrifter.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og direktør i Petro Arctic Kjell Giæver under konferansen i Hammerfest (foto: OED).

Til toppen